Totalentreprise på Projekt- og løbende vedligeholdelsesarbejde af Anlægsarbejde og Ledningsføring samt Forbrugerinstallationer inkl. Projekt: "Fjernvarme Rørvig og Fårevejle” til Odsherred Forsyning Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 05-07-2021 - 23:59 .

Description

Udbuddet vedrører indkøb og levering af anlægsarbejde og ledningsføring (entreprenørarbejde, rør, svejsning) samt Forbrugerinstallationer (Units) til Odsherred Forsyning.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet, direktiv 2014/25/EU, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud.

Odsherred Forsyning står overfor flere nye anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af fjernvarmenettet i Odsherred Kommune. Denne rammeaftale vil dermed indenfor de næste fire år + option på 4x12 måneder, omfatte flere større og mindre fjernvarmeprojekter til nye fjernvarmeområder samt reparationer og udvidelse af eksisterende ledningsnet fra 1. januar 2023.

Udover de beskrevet fjernvarmeprojekter Rørvig og Fårevejle vil der i aftale perioden komme flere projekter af nyetablering samt udvidelse af nuværende fjernvarmenet og større reparationsprojekter. Disse tildelinger på rammeaftalen vil blive udført i miniudbud, hvis disse har en økonomisk ramme på mere end kr. 3.000.000. Miniudbud vil blive udbudt ud fra et projektforslag efter de er godkendt af Odsherred Kommune.

Dette udbud vil danne grundlag for de 2 første projekter, idet tilbudsgivere foruden tilbud på rammeaftalens enhedspriser og kvalitetssikring, også skal give tilbud på projektforslag af etablering af fjernvarme til henholdsvis Rørvig og Fårevejle jf. bilag 2.1 projektforslag Rørvig og 2.2 projektforslag Fårevejle. Disse projekttilbud vil sammen med tilbud på rammeaftalen danne baggrund for den samlede evaluering for rammeaftalens indgåelse.

Hovedtidspunkt for igangsættelse af projektet for Rørvig skal ske så fjernvarme kan ibrugtages hos tilsluttede borgere senest 01.09.2022. Tildeling af Rørvig projektet forudsætter at Bygherre får kommunal godkendelse til projektet. En forsinkelse af større varighed kan medføre forlængelse af hovedtidspunktet for ibrugtagning.

Tilbudsgiver skal dermed være samarbejdsvillig med bygherre og tredjepart (entreprenør af teknisk anlæg og installationer) for at tidsplanen overholdes. Kundeinstallationer er omfattet af Rammeaftalen. En separat Arbejds- og Bygningsdelsbeskrivelse for kundeinstallationer, vil modtages løbende i kontraktperioden, når forsyningen modtager bestilling fra husstande om etablering af fjernvarme.

Undtaget fra udbuddet er

Entreprenørarbejde i forbindelse med varmecentraler

Løbende Renovering og nyanlæg af eksisterende Fjernvarmeledninger år 2021 og 2022

Ovennævnte undtagelser kan og er omfattet af andre aftaler.
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Kompetencecenter Sjælland ApS
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Charlotte Hardam
cgh@chardam.dk
42607900

Deadlines / timeline

12-05-2021
Date of publication
14-05-2021 - 15:55
Published - Current
19-06-2021 - 05:36
<<< Today
22-06-2021 - 09:00
Deadline for questions [T] "(Tilbudsfase)"
05-07-2021 - 23:59
Tender phase (Deadline)

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • District heating
  • Long-distance heating
  • Distance-heating pipes
  • Civil engineering consultancy services