Entities

Tender

Renovering af af vandinstallation, Stenløse Hallerne

Back

Nærværende entreprise omfatter i hovedtræk udskiftning af eksisterende brugsvandsinstallation i hal 1 og Hal 2, montering af afspærrings- og indreguleringsventiler, så en partiel trykprøvning kan foretages, tilslutning af eksisterende ledninger til brusere, toiletter, håndvaske og rengøringsvaske, m.m. Teknisk isoleringsarbejde, nedtagning og opsætning af lofter samt elarbejde i f.m. belysningsarmaturer, brandmeldere er ikke indeholdt i denne entreprise.

Documents0
  [T] "Der er ikke tilføjet offentlige tilgængelige dokumenter"
  Contact information
  Roman Rosenstadt
  Disciplines
   [T] "Der er ikke angivet nogen fagområder på dette projekt"

   Egedal Kommune at Comdia

   Supplier

   Tender

   Market dialog

   Innovation

   Leverandørliste: 374
   Udbudsplan: 3
   Aktuelle udbud: 1