Entities

Tender

Renovering af af vandinstallation, Stenløse Hallerne

Back

Nærværende entreprise omfatter i hovedtræk udskiftning af eksisterende brugsvandsinstallation i hal 1 og Hal 2, montering af afspærrings- og indreguleringsventiler, så en partiel trykprøvning kan foretages, tilslutning af eksisterende ledninger til brusere, toiletter, håndvaske og rengøringsvaske, m.m. Teknisk isoleringsarbejde, nedtagning og opsætning af lofter samt elarbejde i f.m. belysningsarmaturer, brandmeldere er ikke indeholdt i denne entreprise.

Documents0
  No publicly accessible documents have been added
  Contact information
  Roman Rosenstadt
  Disciplines
   No trades have been added to this project

   Egedal Kommune at Comdia

   Supplier

   Tender

   Market dialog

   Innovation

   Leverandørliste: 400
   Udbudsplan: 3
   Aktuelle udbud: 1