Indkøb og levering af Rådgiverydelser til bygningsdel af fjernvarmecentral for Ringsted Fjernvarme Tender

The deadline for applying for pre-qualification for the project has been exceeded.

Description

Udbuddet vedrører udbud af rådgiverydelser i forbindelse med opførelse af en bygning til en fjernvarmecentral til Ringsted Fjernvarme.

I forbindelse med at Ringsted Fjernvarme skal etablere fjernvarme i Benløse, (Ringsted-bydel nord for Vestmotorvejen), er der brug for at opføre en ny varmecentral. Denne varmecentral er planlagt til at indeholde en flis kedel med en indfyrret effekt på 12MW. Varmecentralen skal udføres så produktionskapaciteten på et senere tidspunkt kan udvides med eksempelvis en el-kedel og/eller en varmepumpe. Denne udvidelse er der ikke taget stilling til på nuværende tidspunkt.

Der er endvidere entreret med en rådgiver til at udføre fjernvarmenettet til projektet ”Fjernvarme i Benløse”. Bygningsrådgiver og ledningsrådgiver skal koordinere de tiltag der er nødvendigt i forhold til snitflader mellem de to projekter.”


Tender procedure

Udbud med forhandling

The Contracting Authority / Contact details

C. Hardam ApS
Lindvedvej 71
5260 Odense S
Charlotte Hardam
cgh@chardam.dk
42607900

Deadlines / timeline

07-07-2022 - 16:30
Date of publication
09-08-2022 - 10:00
Deadline for questions (Pre-qualification)
Pending
Prequalification (Application deadline)
13-09-2022 - 23:59
Deadline for questions (Quotation phase)
Pending
Tender phase (Deadline)
13-09-2022 - 23:59
Deadline for questions (Quotation phase)
Pending
Tender phase (Deadline)
08-12-2022 - 11:53
<<< Today
[T] "* Dette udbud har en indledende prækvalifikation og derfor kan tilbudsfristen for en efterfølgende budrunde ændres senere i processen.​"

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Civil engineering consultancy services
  • Structural engineering consultancy services