Høring af udbudsmateriale vedr. brystproteser

Consultation
Start date: 08-04-2024 - 13:10
End date: 23-04-2024 - 12:00

Aarhus Kommune forbereder udbud af brystproteser. I den forbindelse gennemføres en høring, med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige udformning af udbudsmaterialet både for Aarhus Kommune og potentielle tilbudsgivere.

På baggrund heraf opfordres potentielle tilbudsgivere og andre interesserede til at komme med forslag og bemærkninger til det foreløbige udbudsmateriale. Det foreløbige materiale, der sendes i høring er:- Udbudsbetingelser og udkast til rammeaftale - Kravspecifikation - Tilbudsliste

Bemærkninger med mere bedes uploadet i Comdia. Aarhus Kommune vil ikke under høringen svare på spørgsmål til materialet. Det er ikke en forudsætning at deltage i høringen for at kunne deltage i det kommende udbud.

Aarhus Kommune gør opmærksom på, at der på nuværende tidpunkt er tale om et foreløbigt udbudsmateriale, hvorfor materialet kan ændres og tilpasses inden offentliggørelse af EU udbudsbekendtgørelse. 


Høringen slutter den 23. april kl. 12.00.