Høring af udbudsmateriale forud for udbud af Manuelle kørestole

Consultation
Start date: 15-04-2024 - 10:00
End date: 26-04-2024 - 07:30

Aarhus Kommune ønsker at foretage en høring af udbudsmaterialet vedr. det kommende udbud af Manuelle kørestole, herunder Manuelle Komfortkørestole og Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige til Aarhus Kommune. Der er nu lagt materiale op her i Comdia, som vi meget gerne vil have jeres kommentarer til. Der er uploadet et følgebrev til høring med kommentarer til udbudsmaterialet samt nogle specifikke spørgsmål, som vi gerne vil have tilbagemeldinger på. Der er mulighed for at uploade kommentarer til materialet i Comdia. Høringskommentarer bedes angivet under "Send høringssvar" i Comdia.