Utmaningar

Vi har tillsammans med branschrepresentanter formulerat utmaningar för butiker och grossister. De nya idéer och koncept skulle kunna vara en hel- eller en dellösning på någon av utmaningarna nedan.

För livsmedelsbutiker 

  • Det är idag låg acceptans för skönhetsfel i kundledet  
  • Efterfrågan på produkter nära ”bäst före datum” är ojämn
  • Hitta bra rutiner att hantera mat på ett kostnadseffektivt sätt så de inte kastas i onödan
  • Efterfrågan på livsmedelsprodukter skapade av mat som annars skulle blivit matsvinn är ojämn 

För grossister

  • Matsvinnet varierar kraftigt och är oförutsägbart både avseende mängd och karaktär
  • Hitta effektivare sätt att minska omkostnader för grossister att hantera mat innan det kastas
  • Hitta nya sätt att matcha svinnet till rätt mottagare  

 

Latest activity