Bakgrund

Vi vet om att det idag slängs stora mängder med mat i onödan och att 1/3 av all mat går förlorad nånstans i kedjan. Av förlusterna så uppgår ca 70% som onödigt svinn och det är dessa vi vill åt genom samarbete med den privata sektorn. Vi ser att problemet och lösningen ligger främst hos den privata sektorn men får stora konsekvenser som påverkar både privata och offentliga verksamheter.  

Att minska matsvinn har en tydlig koppling till flera av Malmö stads mål och ambitioner, framför allt stadens miljömål, samt till Sysav och dess delägarkommuners kretsloppsplan där förebyggande av avfall står överst på avfallshierarkin. I Malmö verkar Miljöförvaltningen för att öka samverkan i livsmedelskedjan med mål att minska det onödiga matsvinnet. Det gör vi genom urban symbios, som är ett arbetssätt där företag och organisationer samarbetar för att bli mer resurseffektiva. Urban symbios kan exempelvis innebära att företag delar på resurser och tjänster, och återanvänder det i ett nytt sammanhang istället för det går till spillo.  

I vårt projekt fokuserar vi på kedjan producent-grossist-butik som slänger stora mängder mat ofta pga. kort datum, felmärkningar, felleveranser, skönhetsfel etc. Vi har därför engagerat ett antal grossister och butiker med målet att minska matsvinnet och/eller bidra till främjandet av cirkulära livsmedelsprodukter genom nya innovativa lösningar. De har tillsammans formulerat utmaningar i deras verksamheter, via flera marknadsdialoger, som ligger till grund för utlysningen. Information om vad som kommer ske efter utlysningen, var god och läs under punkten Process.  

Latest activity