Om Food Loop System

Idag slängs stora mängder mat i onödan! Ofta på grund av kort datum, felmärkningar, felleveranser, skönhetsfel, eller andra orsaker. Att det slängs så stora mängder mat får konsekvenser både för miljön och ekonomin, därför behöver vi hitta nya lösningar så att matsvinnet kan användas på nya sätt.

Malmö stad och Sysav Utveckling AB arbetar tillsammans för att hitta lösningar där butiker, grossister och livsmedelsindustrier kan minska sitt matsvinn med hjälp av nya innovativa lösningar. Det gör vi genom att prata med marknaden, förstå problematiken och skapa samarbeten. När sista dagen för projektet Food Loop System är kommen hoppas vi att arbetssätt och samarbete lever vidare och att systemet dagligen hjälper modiga aktörer att minska matsvinnet.

KORT FAKTA OM PROJEKTET
Drivs af: Malmö stads miljöförvaltning och Sysav Utveckling AB
Projektägare: Gate 21
Projekttid: 2016-2019
Finansiering: Ingår i projektet Cleantech TIPP som delfinansieras av Interreg ÖKS (EU)


Latest activity