Betonreparation af bygværk 174, Debelvej Tender

Description

Bygværk nr. 174 er fra år 1952 og et vejbærende ø180 cm betonrør under Debelvej, der leder vandet i Lundager-Outrup bæk under vejen. Rørlængden er cirka 10,75 meter.

Bygværket består af to fløje, en bærende overbygning, kantbjælker og skråninger.

Arbejdet består af betonreparationer ved behugning, afrensning af området og armeringen, genudstøbning og anvendelse af strittere og/eller istøbning af fiberstænger samt pudsning af splashzonen.


Tender procedure

Begrænset licitation med prækvalifikation

The Contracting Authority / Contact details

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Mille Graarup
mgra@varde.dk
79946594

Deadlines / timeline

14-09-2021 - 10:43
Published - Current
14-09-2021 - 11:00
[T] "Opstart udbudsproces – invitation af leverandører og/ eller offentliggørelse af udbud"
29-09-2021 - 10:00
Deadline

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project