Alarmsystemer AIA & ADK Tender

Description

31625300 - Tyverialarmsystemer

42961100 - Adgangskontrolsystem

Udbuddet vil omfatte Billund, Fredericia og Varde Kommuner.

Udbudsbekendtgørelsen offentliggøres ultimo april. Det fører til, at maksimalt 5 tilbudsgivere bliver prækvalificeret primo juni til at afgive tilbud på alle tre delaftaler, som tildeles en leverandør.

Tidsplanen vil tage højde for sommerferien. Anmodning til prækvalificerede om at give bud sendes ud primo august, hvilket leder frem til kontraktstart primo november.


Nedenstående tilbudsfrist er vejledende indtil udbudsbekendtgørelsen bliver offentliggjort.
Tender plan

Begrænset udbud
SOEV

SMV-friendly

E-commerce required

International

UN Sustainable Development Goals (SDG)

Tender link

[T] "Evt. eksternt link til udbuddet"

Not specified

The Contracting Authority / Contact details

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Henrik Saarup Mortensen
hmor@varde.dk

Deadlines / timeline

20-05-2020 - 15:57
[T] "Offentliggjort - Aktuelle"
20-05-2020
Date of publication
24-06-2020 - 10:00
Deadline

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Burglar-alarm systems