Indkøb af kasser til farligt affald til Thisted Kommune 2021 Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 03-02-2022 - 12:00 .

Description

Thisted Kommune udbyder herved ’’Indkøb af kasser til farligt affald’’ i offentligt EU-udbud efter Ud-budsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015) og Lovbekendtgørelse nr. 593 af 02/06/2016 om Klagenævnet for Udbud.

Opgaven er nærmere beskrevet i kravspecifikationen, samt det øvrige udbudsmateriale.

Thisted Kommune forventer at indgå kontrakt på kasser til farligt affald med én leverandør.

Kontrakten forventes at træde i kraft med virkning fra den 01.04.2022 og løber frem til og med den 31.10.2029 i form af løbende supplerende leverancer i kontraktperioden.

Hovedleverancen af ca. 30.000 stk. kasser til farligt affald skal leveres i perioden 02.08.2022 - 12.08.2022. Præcist leveringstidspunkt aftales nærmere.

Kontrakten er uopsigelig i kontraktperioden.

Efter kontraktindgåelse vil Thisted Kommune levere et endeligt layoutmæssigt design af teksten, der skal præges på miljøkasserne, og af placeringen af mærkater m.v.

Klistermærkernes layout og design udarbejder Thisted Kommune, og på baggrund af dette udarbejder og trykker leverandøren etiketterne.

Alle ydelser og konditioner beskrevet i dette udbudsmateriale skal være indeholdt i tilbudsgiverens tilbud.

Udbuddet gennemføres elektronisk via det internetbaserede udbudssystem Comdia.com. Dette gælder således for al skriftlig korrespondance, herunder ikke mindst ordregivers besvarelse af spørgsmål og tilbudsgivers fremsendelse af tilbud.

Tilbudsgiver er selv ansvarlig for at holde sig opdateret om udbudsmaterialets eventuelle løbende opdateringer.

Bemærk venligst at både ordregivers og tilbudsgivers handlinger i Comdia.com logges i systemet.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Comdia.com.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Comdia Support, der er åben mandag til fredag kl. 09.00-15.00 på telefon (+45) 71993672 eller mail til: support@comdia.com

Materialet kan ligeledes tilgås via Thisted Kommunes hjemmeside: www.thisted.dk – aktuelle udbud.


Tender procedure

Offentligt udbud, jf. §§ 56- 57
International

The Contracting Authority / Contact details

Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
Henrik Hansen
hjmh@thisted.dk

Deadlines / timeline

22-12-2021 - 15:00
Date of publication
28-01-2022 - 02:46
<<< Today
17-01-2022 - 23:59
Deadline for questions (Quotation phase)
03-02-2022 - 12:00
Tender phase (Deadline)

Disciplines

  • Bins