Behandling af farligt affald - Thisted Kommune - 2022 Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Orientering

Thisted Kommune skal ifm. affaldsindsamlingen i kommunen have udført opgaven ”afhentning og behandling af farligt affald”.

Thisted Kommune har pr. 1 kvartal 2021 ca. 43.160 indbyggere. Thisted Kommune har p.t. i alt 26.227 adresser. Af disse er ca. 3.700 sommerhuse, der primært er placeret langs vestkysten.

Thisted Kommune dækker et samlet areal på ca. 1.074 km².

Thisted Kommune forventer at indkøbe ca. 30.000 kasser med et volumen på 21-25 liter til farligt affald, som udleveres til borgerne. Til orientering er størrelsen på disse kasser: højde 300 mm, bredde 400 mm og dybde 280 mm.

Indsamlingsrenovatøren indsamler ved husstande og afleverer kasserne på omlasteanlæg/genbrugscenter, hvorfra Leverandøren skal afhente dem.

Der vil i kontraktperioden blive bygget et nyt omlasteanlæg i Thisted Kommune, som skal anvendes i forbindelse med nærværende opgave, når dette står klar.

Thisted Kommune lægger vægt på høj kvalitet og stor professionalisme i planlægning og udførelse af opgaven.

Thisted Kommune ønsker en høj kvalitet og et godt og konstruktivt samarbejde.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (Bilag 1) og Tilbudslisten (Bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Tilbudsgiver skal orientere sig om vej- og adgangsforholdene i Thisted Kommune inden afgivelse af tilbud.

Arbejdet udbydes for en periode på 5 år fra den 01.11.2022 til den 31.10.2027 med option for ordregiver på forlængelse af kontrakten i 2 x 1 år.

Opgaven er en samlet opgave og ordregiver indgår kontrakt med én Renovatør.

Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter. Begrundelse for ikke at udbyde særskilte delkontrakter:

Ordregivers intention med kontrakten er at gøre denne så strømlinet som muligt for fagpersonalet. Herved sikres den bedste økonomi for ordregiver, samt driftsmæssige fordele, for såvel brugere som i kontraktadministration, der ikke kan opnås ved opdeling i delkontrakter.

I forbindelse med udbuddet vil den vindende tilbudsgiver overlades personoplysninger om borgere og derfor indgås der en skriftlig Hemmeligholdelsesaftale mellem den vindende tilbudsgiver og ordregiver - Bilag 4 Hemmeligholdelsesaftale - NDA - Non Disclosure Agreement.


Tender procedure

Offentligt udbud
SOEV

International

The Contracting Authority / Contact details

Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
Henrik Hansen
hjmh@thisted.dk

Deadlines / timeline

08-09-2022 - 19:00
Date of publication
27-09-2022 - 23:59
Deadline for questions (Quotation phase)
11-10-2022 - 12:00
Tender phase (Deadline)
28-11-2022 - 06:06
<<< Today

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services