155583 - Opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere Svendborg Kommune ( Etape 2) Tender

Description

Svendborg Kommune har som led i udrulning af offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur i løbet af 2022 foretaget en analyse af kommunens behov for opsætning af offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur.

Svendborg Kommune har på baggrund af analysen besluttet, at der over de kommende år skal opsættes 36 ladelokaliteter, hvoraf de 30 lokaliteter er i henhold til Ladestanderbekendtgørelsen . Analysen kan læses i sin fulde længde, jf. Bilag 8.

Svendborg Kommune skal derfor nu foretage 2 etape af udrulningen af offentlig ladestandere.

Udbuddet gennemføres som en offentlig annoncering med baggrund i AFI-loven og tilhørende udstedte og senere tilkomne bekendtgørelser . Udbuddet er ikke omfattet af Udbudslovens regler, men gennemføres som en koncessionsaftale under tærskelværdierne. Dog henvises der til, at denne aftaleindgåelse indgås på baggrund af en annoncering.

Udbuddet omfatter følgende 9 ladelokaliter, hvor der skal opsættes offentligt tilgængelige ladestandere:

Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Jakob Egens Bangshøi

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Installation services of electrical and mechanical equipment
  • Electrical equipment for engines and vehicles
  • Electricity distribution and related services