Archive

Keyword:
Select goods / services:
Id Name
Participant Info
845
Artikler til Børn og baby
01-10-2017
1129
Asfalt, vedligehold - Svendborg by
01-02-2017
908
Befordring af visiterede borgere
01-08-2017
829
Beklædning, hjemmeplejen (vask og leje)
01-05-2019
3250
Beskæftigelsesrettede tilbud
01-01-2019
3202
Bespisning (L2021)
01-06-2020
2626
Biblioteksmaterialer (SKI 50.05)
10-10-2020
839
Biler (SKI 50.86)
18-12-2017
3849
Biler, hjemmeplejen (SKI 50.86)
01-02-2020
840
Bleer (SKI 50.96)
01-02-2019
902
Brystproteser
01-05-2016
3225
Brystproteser (Kropsbårne hjælpemidler 2A)
01-05-2020
2625
Brændstof og fyringsolie (SKI 50.85)
01-06-2020
843
Brændstof, Servicestationer
01-12-2016
2149
Bygningsskadeservice
01-06-2018
34515
Byhaveskolen: Renovering af belægninger og ramper
31-08-2020
27073
Byskoven 11A, Sammenlægning områdekontorer
46515
Byvej, Gudbjerg, partiel opretning af fortov
28-09-2020
19371
Christiansminde Stampemølle - Renovering af vandmøllehjul
25-03-2020
3267
Danskundervisning
01-08-2019
870
Dataforbrugsstoffer (SKI 50.40)
01-01-2019
9397
Den blå kant etape 1
01-08-2020
34820
Det Gode Madhus, Udskiftning af gulvbelægninger
25-05-2020
1779
Diabetesprodukter
01-02-2020
3224
Diabetesprodukter
01-11-2018
869
Drift og vedligehold af grønne områder
15-04-2017
866
ESDH-system, licenser og vedligehold
01-10-2019
30195
Etablering af dobbeltrettet fællessti fra Gemalvej til Issø-Skolen
47647
Etablering af ekstra p-pladser ved Svinget, Svendborg
02-11-2020
25304
Etablering af toiletter - Rundbuehallen
13-05-2020
3201
Eventmateriel - Telte, borde, stole mm. (L2021)
15-08-2020
852
Fersk kød - Det Gode Madhus
01-05-2018
2837
Fersk Kød - Rådhuskantiner og bosteder
01-01-2019
862
Fiberforbindelser
01-01-2019
15264
Flexboliger - Skovsbovej 111
853
Flytteforretninger
01-09-2016
854
Forbrugsartikler (SKI 50.20)
01-07-2020
6968
Fortov Egensevej
6969
Fortov Nyborgvej
14-09-2020
6401
Fortovsrenovering Daltoftevej og Hyldtoftevej
6402
Fortovsrenovering Lundtoftevej
4760
Fortovsrenovering på Søgårdsvænge i Svendborg
16114
Fortovsrenovering, Folehaven i Svendborg
25-03-2020
46516
Fortovsrenovering, Niels Hansens Vej i Svendborg
19-10-2020
31519
Fortovsrenovering, Pengekrogen
13-07-2020
32058
Fortovsrenovering, Skårup Vestergade
13-07-2020
6970
Fugtisolering Thurøbroen
01-06-2020
867
Fødevarer, cateringprodukter (SKI 50.90)
16-09-2019
2635
Genbrugshjælpemidler 1B (Børnehjælpemidler)
01-01-2019
2634
Genbrugshjælpemidler 1E (Rollator og arbejdsstol)
01-01-2019
3223
Genbrugshjælpemidler (1H) (Puder)
01-11-2020
2627
Genbrugshjælpemidler (SKI 50.98)
20-05-2020
48077
Gruspladser, regulering af disse
19-10-2020
2618
Handicapbiler (opbygning)
01-05-2018
57454
Haveprojekt_Flexboliger_Skovsbovej
01-03-2021
34514
Havneprojekter: Stenkastninger ved "Svendborg Roklub" og ved "Det gule Pakhus"
31-08-2020
62323
Havnevej i Lundeborg, nyt autoværn
01-12-2020
872
Headset
01-09-2016
1107
Helbredstillæg, tænder
01-01-2015
33090
Humlebjervej - udskiftning af rørlagt vandløb
17-08-2020
875
Håndværkerydelser, VVS-pilotprojekt
01-06-2016
23358
Indkøb af skraldespande til affaldshåntering
01-09-2020
972
Institutionsmøbler
15-03-2016
878
Intranet
01-04-2016
51156
Issøskolen afd. Stenstrup - Ventilation
51123
Jordstrygning og faldeunderlag
16-11-2020
857
Kaffe og the
01-07-2016
4066
Kaffe/the og kaffemaskiner (køb/leje)
01-09-2020
935
Kemikalier (klor, salt og syre) til svømmehaller
01-02-2018
3851
Kommunikationsudstyr- og produkter (SKI 50.07)
01-10-2019
903
Kompressionsstrømper
01-06-2018
898
Kontorvarer, kopipapir og skoleartikler (SKI 50.55)
01-01-2018
3251
Kropsbårne hjælpemidler 2D (Kompressionsstrømper)
01-12-2019
914
Legepladsudstyr
01-10-2016
1700
Linned
01-09-2018
917
Linned, vask og leje
01-06-2014
14885
Liv i min by
03-08-2020
919
LOMA (Lokal Mad), fødevarer
02-08-2020
35414
Lydlofter i Nordenvinden og Nordlyset
922
Løn- og vagtplansystem
01-01-2019
1538
Maskinvedligehold på færger - Svendborg Havn
01-03-2017
989
Materialer til Sløjd
01-01-2019
926
Miljøanalyser
01-02-2018
930
Måtteservice
01-02-2018
929
Mælkeprodukter
01-05-2018
931
Naturgas
01-01-2018
14642
Nedrivning af Den sorte Hal - Nordre Kajgade
01-10-2020
14641
Nedrivning af tidl. NH Bugser - Nordre Kajgade
04-05-2020
29906
Nedrivning Skårup (Brøndby bygning)
13-07-2020
34819
Nordlyset, Færdiggørelse af gulvbelægning
01-05-2020
45118
nymarkskolen stik til pcere i klasselokaler
12-10-2020
57451
Nyt tag - Bodøvej 18
01-02-2021
14865
Ombygning af krydset Nørremarskvej/Mynderupvej/Filippavej
11166
Ombygning Skolebakken - Skolebakken 6
9570
Oprensning af rendestensbrønde 2020-2022
13-03-2020
905
Ortopædisk fodtøj, FF fodtøj og indlæg
01-01-2018
907
Ortoser, bandager, korsetter m.v. (Kropsbårne hjælpemidler 3)
01-04-2020
25052
Partneringaftale for asfaltvedligehold af kommunale veje
02-02-2021
18990
Pasopvej, fortovsrenovering af mindre stykke.
30-03-2020
47174
Pavillon Sundhøj - Heldagslegestue
1026
Psykologisk Rådgivning
01-09-2018
7762
Rabatforstærkning, Skovdongvej
27-11-2019
28837
Ramsherred 5 - Tagudskiftning
51155
Ramsherred 5 - Tagudskiftning på Svendborg Rådhus
10186
Rantzausminde Skole - Rørudskiftning
955
Rengøringsmaskiner
01-11-2020
1774
Rengøringsudstyr og Maskiner
01-08-2016
958
Rengøringsydelser, kommunale bygninger med fremmed rengøring
01-11-2017
959
Rengøringsydelser, offentlige toiletter
01-11-2017
30423
Renovering - Ungdomsskolen - Abildvej 2
54284
Renovering af Kobberbækken
5353
Renovering af Ring Andersens Kaj i Svendborg Havn
25278
Renovering af toilet
06-07-2020
2636
Revision
01-01-2021
971
Rottebekæmpelse
01-04-2019
8653
Rådgiverudbud - Vestermarkskolen afd. Fåborgvej
965
Service af elevatorer og trappelifte
01-06-2016
966
Serviceaftaler, ventilationsanlæg
01-10-2017
970
Sikring, Vægtervirksomhed
31-01-2016
1113
Skadedyr, lovpligtig kommunal rottebekæmpelse
01-01-2016
5273
Skilterenovering i Svendborg Kommune
14868
Skiltrenovering
34814
Skårup Skole, Udskiftning af belægning i 3 klasseværelser + lærerværelse
01-05-2020
34813
Skårup Skole, Udskiftning af belægning i ankomstområde
01-05-2020
1017
Sport
01-05-2016
2622
Sportsudstyr og eftersyn
01-09-2020
928
Standardsoftware - microsoftlicenser (SKI 50.49)
01-04-2019
34815
Stokkebækskolen, Afd. Gudbjerg - Udskiftning af stendige
01-05-2020
1303
Storkøkkenudstyr (SKI 50.25)
01-02-2018
975
Sygeplejeartikler
01-12-2014
1027
Sygeplejeartikler (SKI 50.95)
01-11-2020
882
Tablets (SKI 50.43)
13-05-2018
17003
Tagudskiftning Svendborg Ridehus
2624
Tandregulering- og behandling (dentalprodukter)
01-04-2019
31339
Tilbygning_Rantzausminde Hallen_Omklædningsrum
62324
Tinghusgade, opbygning under fortov og omlægning af dette
16-11-2020
977
Tolkeydelser
01-10-2018
37946
Troense Strandgade etablering af sidestøtte
01-09-2020
52164
Tved Skole SFO - Varmepumpe
50685
Tåsinge skolen afdeling sundhøj - belysning
12-11-2020
60485
Udbud_Tagudskiftning Hudes Pakhus
5555
Udmatrikulering af offentlig vej
7067
Udskiftning af tag Daginstitution - Ryttergården
48340
Udskillelse af offentlige sti
06-10-2020
34801
Udvidelse af P-søge ring i Svendborg by
32626
Undersøgelse af tilstand af vejnet på Tåsinge
2032
Urologi
01-04-2018
978
Vandløbsvedligeholdelse
01-05-2018
979
Vejbelysning, vedligehold
01-01-2017
7153
Vejforlængelse af Sofielund Skovvej
16-03-2020
980
Vejsalt SKI 50.80
01-10-2017
34818
Vestermarkskolen, Ekstra malingprojekter i tagetage og trappeskakter i 1950-fløjen
01-06-2020
33860
Vestre Skerninge Bibliotek - Etablering af ventilation
10-08-2020
981
Vintertjeneste
01-08-2017
4070
Vægtertjeneste
01-02-2020
32627
Vængevej rabatforstærkning
06-07-2020
34816
Ørkildskolen, Afd. Byen - Renovering af toiletter og brusefaciliteter
01-05-2020
18989
Østergade 53, 5881 Skårup - Stikkontakter i klasseværelser
17-03-2020
19063
Østergade 53, 5881 Skårup - Stikkontakter i klasseværelser