Entities

Tender

CKE 19.24 Træningsfaciliteter Blomstergården

Back

Arkitektrådgivning med tilhørende ingeniør- og planlægningsvirksomhed


Nybygning med trænings faciliteter i tilknytning til plejecenteret Blomstergården, Rosenkildevej 96, 4200 Slagelse.

Opgaven omfatter komplet projektering af 600 m2 nybygning, samt ideoplæg for et senere byggetrin 2 på 800 m2.

Trænings faciliteterne er primært for personer med neurorehabilitering.

Ideprojekt ønsket udarbejdet i 2019. Hovedprojekt, udbud og udførelse i 2020.


Honorar forventes ikke at være omfattet af udbudslovens krav, og der vil blive indhentet pris fra 3 firmaer.

Documents0
  [T] "Der er ikke tilføjet offentlige tilgængelige dokumenter"
  Contact information
  Johnny Boye Busch
  Disciplines
  • Architectural, engineering and planning services

  Slagelse Kommune at Comdia

  Supplier

  Tender

  Market dialog

  Innovation

  Leverandørliste: 960
  Udbudsplan: 38
  Aktuelle udbud: 104
  Afsluttede udbud: 30