CKE-A 14.03 Opførelse af sti-bro over Slagelse Station. Udbud af entreprenør-arbejder i hovedentreprise. Tender

Description

Kontrakten omfatter i hovedtræk:

•Rydning af arbejdsarealer

•Ramning af pæle for fundamenter  

•Udgravning for fundamenter samt andre jordarbejder, herunder indbygning omkring konstruktioner delvist på perroner.

•Etablering af søjler

•Ny hovedbro over spor udført i stål inkl. overfladebehandling af stål, herunder samtlige midlertidige foranstaltninger i forbindelse med indløft af bro

•Installering af lejer

•Montering af rækværker på bro

•Udlægning af kunststofbelægning på bro

•Broafvanding samt afvandingsledninger i jord

•Hegnsarbejder

•Brolægningsarbejder

•BPU-arbejder

•Belysning på bro

•Retablering af berørte arealer
Tender plan

Begrænset licitation

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Lisbet Birk Andersen

Deadlines / timeline

10-09-2020
Date of publication

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project