282232 - KE-A-24.128129 Antvorskov børnegård, Anholtvej 5 - Udskiftning af tag (TAG2024) Tender

Description

Udskiftning af tag (TAG2024) Udskiftning af tag fra eternit til rødbrun paptag med listedækning.

Rådgiver Tegnestuen Moritz udfører sagen


Tender procedure

Tender below the Directive's threshold value

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tenna Frøhlich

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project