275089 - KE-A 24.349 Støttemur legeplads Børnegården Oehlenschlægergade Tender

Description

Opgaven der udbydes omhandler: Anlægsarbejde (anlæg, belægning og lejeplads), der nærmer beskrives i udbudsmaterialet.

Udbudsformen er Tilbudsindhentning med 3 bydende.

Iht. Afsnit 1 Bygge- og anlægskontrakter i LBK nr. 1410 af 07/12/2007, Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, samt Afsnit 3 Klage og ikrafttræden m.v.

Kontraktforhold for arbejdet: AB18 – Forenklet.

ILO94-Konvention:

Slagelse Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konventionen nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos Entreprenøren af de udbudte ydelser. Entreprenøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte som denne og eventuelle underentreprenører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre vilkår, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres.

Udbudsmaterialet fremsendes ca. 3 uger før tilbudsfrist via Comdia til valgte tilbudsgivere, der via Comdia har vist interesse (EOI) for opgaven.


Tender procedure

Tender

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Lasse Jørgensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project