270323 - KE-D-24-47132 Børnehuset ved Storebæltsvej, Storebæltsvej 5. Udskiftning af tag på bålhytte Tender

Description

Udskiftning af tag på bålhytte ( Plan 2024)

Eksisterende tag fjernes og erstattes af et nyt med tagpap. 

Tender procedure

Tender below the Directive's threshold value

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Finn Jørgensen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project