145954 - Hal til oplag af 1740 tons PFAS forurenet jord lejes. Slagelse Kommune Tender

Description

Slagelse Kommune skal afgrave 1740 tons PFAS forurenet jord fra kolonihaveforeningen Rundingen ved Korsør Brandskole. Jorden indeholder PFAS 4 over grænseværdi på 10ppm. en mindre delmængde indeholder over 50ppm. 

Der søges at leje en hal som kan indeholde denne jordmængde, der er ingen slutdato for oplagreingen. 

Hal skal have tæt belægning og være uden afløb. der skal desuden være plads til at jordpartier kan oplagres i fraktioner alt efter forureningsgrad. 

Mere information kan rekvireres hos Martin Poulsen mapou@slagelse.dk 


Tender procedure

Tilbudsindhentning

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Martin Poulsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project