145953 - Afgravning af forurenet jord Kolonihaverne Rundingen, ved Korsør Brandskole. Tender

Description

Der skal afgraves 1740 tons PFAS forurenet jord i kolonihaveforeningen Rundingen, Slagelse Landevej 9 4220 Korsør.

Der forefindes afgravningsplan/forklassificering som inddeler afgravning i enkelte haver og dybder. Der skal afgraves i 3 forskellige dybder: 0,1 m u.t. 0,3 m u.t. og 0,5 m u.t.

Afgravet jord skal i containere køres til oplagshal som ikke er fundet endnu. Efter afgravning skal der reetableres med ren-jord.

Det ønskes at hver have afgraves og afsluttes som selvstændigt projekt før der man går videre til næste have, da der kan være reetableringer af fliser oa.

Det forudsættes at tilbudsgiver har erfaring med afgravning af forureninger.

Rådgivningsfirmaet Niras vil forestå:

Miljøteknisk tilsyn (herunder indmåling af udgravninger) – delvist miljøteknisk tilsyn

 supplerende dokumentationsprøver.

 Projekt gennemgangsmøde og opstartsmøde på pladsen

 Ugentlige byggemøder – anlægsfasen anslås at vare 2 måneder (10 uger)

 Afleveringsforretning

 Eventuel afsluttende afrapportering af anlægsarbejderne


Forklassificering af arealet og afgravningsplan samt spørgsmål til opgaven kan rekvireres hos Martin Poulsen Slagelse Kommune mapou@slagelse.dkTender procedure

Tilbudsindhentning

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Martin Poulsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project