136156 - CKE-D 23.46104 Skovbørnehuset, Valmuevej 27, 4200 Slagelse - Træbeklædning olieres (Etape 1) (Mal) Tender

Tender procedure

Underhåndsbud

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Michael Gyldenhøj Madsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project