136149 - CKE-D 23.46024 Børnehuset ved Noret, Nor Alleen 4, 4220 Korsør - Lægning af tagpap i stor skotrende/svøb mellem to tagflader (Tagdækker) Tender

Tender procedure

Underhåndsbud

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Michael Gyldenhøj Madsen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project