A. XA-240 Skovsøbakken, ny offentlig vej i Slagelse i nyt boligområde (Bakkevejskvarteret) - udførelse Tender

Description

Udbud af entreprenørarbejde i hovedentreprise, begrænset licitation, jf. Tilbudslovens afsnit I.

Ny forbindelsesvej mellem Nordre Ringgade og Bakkevej med kørebane, fortov, vejafvanding og vejbelysning. Endvidere udvidelse af eksisterende regnvandsbassin for vejafvanding og anlæg af ny svingbane på Nordre Ringgade.

Forbindelsesvejen er ca. 500 lbm.

Tender procedure

Tilbudsindhentning

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Birgitte Korslund Jensen

Participants / Award information

Winner(s):
Participants:
Invited:

Deadlines / timeline

04-03-2022 - 23:59
Date of publication
16-05-2022
Agreement start

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project