A. XA-254 Byggemodning i Svenstrup for nyt boligområde - udførelse Tender

Description

Udbud af entreprenørarbejde i hovedentreprise, begrænset licitation, jf. Tilbudslovens afsnit I.

Byggemodning af ny stamvej og etablering af grønt område med regnvandsbassin i nyt boligområde, Svenstrup ved Korsør.

Ca. 300 meter vej, ca. 160 m cykel- og gangsti og ca. 5000 m3 bassin.

Anlægsarbejdet forventes udført ca. 1. maj 2022 - 15. september 2022, med afsluttende arbejder foråret 2023.

Tender procedure

Tilbudsindhentning

The Contracting Authority / Contact details

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Birgitte Korslund Jensen

Participants / Award information

Winner(s):
Participants:
Invited:

Deadlines / timeline

03-03-2022 - 23:59
Date of publication
02-05-2022
Agreement start

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project