Entities
Start 26-07-2017 / End 25-08-2017

Høring i forbindelse med kommende udbud af SKI-aftalen 5075 Elevatorservice vol. IISpørgsmål til de øvrige punkter i dokumentet RAmmeaftalen

Heri kan du/leverandøren kommentere på øvrige dele af dokumentet, hvortil der er spørgsmål, bør overvejes korrektioner, m.m.
Created by Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 25. jul. 2017

Generelle overvejelser om bod

Synes bestemmelserne om bod at være tilstrækkelige, rimelige og i øvrigt i overensstemmelse med branchestandard?

Øvrige kommentarer til afsnit 9 

Created by Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 25. jul. 2017

Faktureringsmuligheder?

Pnkt. 8.4.2: De sidste tre punkter - Kan disse oplysninger fremgå af fakturaen, eller er du mulighed for på anden vis, at oplyse kunden herom?

Øvrige kommentarer til afsnit 8 

Created by Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 25. jul. 2017

Muligheder for eksport af data

Jf. pnkt. 5.3.1: KAn de nævnte data eksporteres til kunden i de nævnte formater?
Har du/leverandøren erfaring med andre platforme - ex TimeSafe (http://www.timesafe.dk/). Kan kundens data eksporteres til Timesafe, eller kan du/leverandøren indtaste data i timesafe og derfra eksportere samme data til egen server/system/portal?

Øvrige kommentarer til Afsnit 5. 

Created by Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 25. jul. 2017

Kommentarer til digitalt overblik og teknisk support

Pnkt. 4.3: Er disse informationer tilgængelige for leverandøren, og kan leverandøren oplyse dem til kunden - på en web-baseret platform?

Pnkt. 4.5: Hvad er branchestandarden for "ventetid" på personlig betjening ved personindespærring, efter der er trykket på alarmknappen? Er bestemmelsen om 5 minutter passende, eller bør den være højere/lavere?

Øvrige kommentarer til afsnit 4 

Created by Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 25. jul. 2017

Er afsnittet dækkende for aftalen og forståeligt?

 Pnkt. 3.2: Er indholdet af oplysninger der gives ved bestilling tilstrækkeligt?

Pnkt. 3.3.2.1: Er responstider rimelige, passende og inden for branchestandard? Skal/bør der differentieres yderligere i responstid v. nedbrud u. fastsidder?

Øvrige kommentarer til afsnit 3  

Created by Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 25. jul. 2017