Entities
Start 07-01-2019 / End 21-01-2019

50.10 Kopi og PrintDelaftale 1 - Bilag D Retningslinjer for tildeling...

Dette bilag er vel ikke relevant for delaftale 1, idet der kun er én leverandør på denne aftale.

Created by Anonymous d. 21. jan. 2019

Delaftale 2 - Pkt 2.7. Udlevering, bortskaffelse og destruktion af medier til datalagring

Beskrivelse i punkt 2.7 Udlevering, bortskaffelse og destruktion af medier til datalagring, betyder at Leverandør bliver nødt til at databehandle alle medier fra kunden, som yderste fortrolig data. Hvilke vil medføre en unødvendig økonomisk byrde for kunden.

1) Idet der er tale om kundens data, ønskes en klassificering af databehandling af mediere, samt arbejdes instruks for de forskellige niveauer Kunden ønsker at Leverandør udføre databehandling på Kundes data.

2) SKI opfordres til at ændre kravet om destruktion af datamedier ved returtagning, og give mulighed for genanvendelse af datamedierne under forudsætning af at der sker behørig sletning af data. Datatilsynet har i vejledning til sikkerhedsbekendtgørelsen §9 tidligere anført følgende: "Ved kassation af lagringsmedier og udstyr, som indeholder personoplysninger, bør lagringsmedierne destrueres eller afmagnetiseres, så der ikke er mulighed for at læse indholdet. Hvis den dataansvarlige frem for at destruere lagringsmedier afhænder disse med henblik på genbrug, skal de lagrede oplysninger slettes effektivt ved overskrivning. Datatilsynet anbefaler, at der til overskrivning af datamedier anvendes et special-program, som overskriver data flere gange i overensstemmelse med en anerkendt specifikation (f.eks. DOD 5220.22-M)". Den nævnte specifikation indebærer 3 gange overskrivning, hvilket anses for tilstrækkeligt flere steder. SKI opfordres til at understøtte genbrugsmuligheder af brugte datamedier ved returtagning, og at anbefale, at harddiskene i så fald overskrives på en måde, som følger datatilsynets indstilling om 3 gange overskrivning.

3) Hvilke krav skal der være når en lånemaskinen skal retur bør ligeledes fremstå tydeligt

Created by Anonymous d. 21. jan. 2019

Delaftale 2 - follow-me løsning

Kravspecifikation til delaftale 2 indikerer, at der ønskes en pris INCL. en follow-me løsning. Vi vil gerne fraråde denne tilgang af en række årsager:

1. En række organisationer (de fleste) har allerede anskaffet en follow-me-løsning. De vil derfor enten skulle betale for en funktionalitet, som de allerede har implementeret – eller skulle foretage en unødvendig ny installation af en ny follow-me løsning.

2. Ved at vælge at sammenkæde hardware-køb med en follow-me løsning tilskyndes til at tilbyde den billigst mulige follow-me løsning. Der vil typisk betyde, at den ikke dækker flere brands af hardware, hvorfor kunden får højere skifteomkostninger – og potentielt en løsning, der ikke dækker behovene – herunder én løsning til en organisation med flere brands af hardware installeret.

3. I det tilfælde at kunden vælger eet brand på delaftale 1 og et andet på delaftale 2 vil sandsynligheden for at en producent-afhængig follow-me løsning kan dække også printudstyr, hvor det er relevant lille – medførende manglende funktionalitet eller højere omkostninger.


Vi anbefaler, at man foretager en separat udbud omkring follow-me eller i det mindste lader follow-me være en option – hvor de forskellige bydere kan tilbyde forskellige follow-me løsninger tilpasset den enkelte organisations behov.


Created by Anonymous d. 21. jan. 2019

Modelspecifikke krav

Tandem KIT her bedes SKI uddybe og beskrive formål og hvad det skal bestå af?

Created by Anonymous d. 21. jan. 2019

Returret

Returret er en underlig fisk, og giver ingen mening, og hvem skal dække omkostningerne til levering og returnering opsætningen mm. ?

Og maskinerne skal jo leveres med en green button test, så de er jo dermed "brugt" og hvis dette er tilfældet kan vi så sende den maskine ud som ny, selv om den har kørt feks. 500 kopier?


Dette krav er ikke noget jeg kender fra andre områder, ikke engang købelover giver så vidstrakte muligheder.

Created by Michael Raetzel, RICOH DANMARK A/S d. 18. jan. 2019

Leveringsfrister

Vi syntes 8 dages levering er urimelig kort, jeg ved det er brugt før (efter ønske fra 1 kunde), men det giver urimelige problemer til tider.

Feks. når en leveringsadresse eller andet først skal oprettes før eventuelle bestillinger kan gennemføres, og da en stor del af bestillingerne er under 10 stk. sætter det de fleste leverandører under et urimeligt pres konstant. en model med 10-12 dag ville tilgodese leverandøren betragteligt, og i langt de fleste tilfælde er dette overhovedet ikke et problem for kunderne.  

Created by Michael Raetzel, RICOH DANMARK A/S d. 18. jan. 2019

Maskine størrelser og vægt

Vi ville høre om det kan accepteres at regulere størrelser og vægt på nogle af de mindre modeller SH1 -SH2 - FV1 - FV2 - PS1 - PF1 da vores modeller ikke er så små som beskrevet i udbuddet.

Dette vil også tilsikre mere produktive modeller.


Håber dette kan accepteres.


SH1 WxDxH - 410x400x410 vægt 19 kg

SH2 WxDxH - 480x450x510 vægt 30 kg.

FV1 WxDxH - 420x500x480 vægt 30 kg.

FV2 WxDxH - 420x540x550 vægt 42 kg.

PS1 WxDxH - 370x400x270 Vægt 16 kg.

PF1 WxDxH - 400x450x320 vægt 24 kg.

Created by Michael Raetzel, RICOH DANMARK A/S d. 18. jan. 2019

Sikkerhedsgodkendelse

Vil det være problematisk for aktører i markedet at leve op bestemmelsen om sikkerhedsgodkendelse på Delaftale 1 og 2, som beskrevet under punkt 4.5?


Giver denne bestemmelse mening på Delaftale 1?
Created by Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 10. jan. 2019

Krav til leverandørstatistik på delaftale 1

Giver det mening/værdi for kunden at modtage leverandørstatistik på Delaftale 1, som beskrevet under pnkt. 4.4?
Created by Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 10. jan. 2019

Overtagelsesprøve

Er kravene markedskonforme og gyldig på alle maskiner?

Created by Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 8. jan. 2019

Kvalitet af kravsspecifikationer

- Er de respektive kravsspecifikationer markedskonforme?


- Er der elementer markedet ønsker fjernet? (Begrund gerne)


- Er der elementer markedet ønsker tilføjet? (Begrund gerne)


OBS: Tydeliggør venligst hvilken delaftale der kommenteres på (hhv. delaftale 1 og 2)

Created by Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 8. jan. 2019

Markedets behov for succesfuld implementering

Har markedets behov for yderligere bestemmelser, end de der fremgår af implementeringsbilaget, for at kunne gennemføre en fyldestgørende implementering?

Created by Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 8. jan. 2019

Øvrige spørgsmål og kommentarer

Har Markedet øvrige spørgsmål eller kommentarer til det fremsendte materiale?
Created by Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 8. jan. 2019

Tidssvarende og/eller tilstrækkelige bestemmelser?

-Er bestemmelserne gældende tilstækkelige, for regide, etc.?

Created by Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 8. jan. 2019

Emission og ozonfiltre

GÆLDENDE FOR DELAFTALE 2:


-Hvor hyppigt udskiftes ozonfiltre?


-Hvilke filtre benyttes (Tætpakket kulgranulat, kulgitter, eller filtre 

imprægneret med aktivt kul, andet)?


-Giver det problemer, hvis SKI stiller krav om, at leverandøren skal dokumentere over for kunden: når ozonfilteret er skiftet (dato), samt hvilken typer der bruges, på kundens forespørgsel?

Created by Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 8. jan. 2019

Miljømærkning

SKI vil stille krav om, at en leverandør skal leve op til Svanemærket (Man skal ikke have svanemærket nødvendigvis, men leve op til bestemmelserne heri).


- Vil dette give problemer ift. sortiment og/eller byde i det hele taget (se også dette i relation til kravsspecifikationerne på delaftale 1 og 2)?

Created by Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 8. jan. 2019

Sikkerhed og ISO

Jf. kravsspecifikationen på Delaftale 2, og de krav til sikkerhed der fremgår heraf, vil det da være et problem, om SKI fastsatte krav til ISO 15408 certificering?

Created by Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service d. 8. jan. 2019