154329 - Madudbringning i Skanderborg Kommune Tender [T] " Annulleret"

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Den udbudte kontrakt omfatter madudbringning i Skanderborg Kommune. Udbringningen omfatter mad fra produktionskøkkener til borgere i eget hjem samt til plejecentre og bosteder i Skanderborg Kommune. Kontrakten omfatter 3 områder: 1. Kølet mad fra produktionskøkken til borgere i eget hjem 2. Kølet mad og fødevarer fra produktionskøkken til plejehjem 3. Kølet mad og fødevarer fra produktionskøkken til Landsbyen Sølund og Bavnebjerg (bosteder) samt varm mad til Sølunds huse. Ordregiver ikke har en forventning til, at opgaven løses i henhold til denne opdeling. Det er Leverandøren frit for at løse opgaven, som denne finder det mest fordelagtigt, så længe Ordregivers krav til leveringstider mv. opfyldes. Udbringningen til borgere i eget hjem omfatter lige nu ca. 210 personer, svarende til 420 leveringer pr. uge, men antallet svinger. Ordregiver bringer mad ud til hjemmeboende borgere 2 gange ugentligt. Mad og fødevarer til plejehjem udbringes 5 dage om ugen, mens kølet mad og fødevarer samt varm mad til bosteder udbringes 6 dage om ugen. Mængderne pr. leverance varierer. Hertil kommer ekstra kørsler. De udbudte ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder bl.a. udbudsbetingelser, udkast til kontrakt, Bilag 2 – Kravspecifikation, Bilag 4 – Data og Bilag 3 - Tilbudsliste. Den udbudte kontrakt har en løbetid på 2 år, med kontraktstart d. 1. februar 2024. Kontrakten kan forlænges af Ordregiver i 2 gange op til 12 måneder. Derudover kan kontrakten yderligere - mod Leverandørens accept - forlænges med yderligere 2 gange op til 12 måneder. Kontrakten kan således løbe i op til 6 år. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit III.

Tender procedure

Udbud under Light-regimet - UDEN prækvalifikation

The Contracting Authority / Contact details

Skanderborg kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Ditte Kjærgaard Andersen

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Meals-on-wheels services
  • Meal delivery service
  • Road transport services
  • Public road transport services