HEDEDANMARK A/S

Naturen som omdrejningspunkt HedeDanmark plejer, vedligeholder og udvikler naturværdier til gavn for mennesker, miljø og samfundet i Danmark og internationalt. Faglighed, værdiskabelse og nytænkning er kerneværdier i HedeDanmark. HedeDanmark a/s er en international handels- og servicevirksomhed inden for det grønne område og har i dag udviklet sig til at være Skandinaviens største og Danmarks eneste landsdækkende leverandør af bl.a. outdoor facility services til private og offentlige virksomheder. HedeDanmarks afdeling Natur, Vand og Plantning står i spidsen for mange naturpleje- og naturgenopretningsprojekter i hele Danmark – fra planlægning til udførelse. Gennem vores anlægsgartnere i HedeDanmark Anlægsgartnere og specialafdelingen for legepladser og udemiljøer har HedeDanmark fokus på at skabe nyanlæg, der udtrykker kvalitet og kreativitet. HedeDanmark løser alle opgaver inden for outdoor facility service for både private virksomheder og det offentlige. Hvad enten det drejer sig om pleje og vedligehold af grønne områder, ejendomsservice, vejservice, greenkeeping eller vintertjeneste. Med mere end 150 års historik inden for skovdrift og rådgivning tilbyder HedeDanmark en lang række ydelser i skoven med udførelse baseret på stor erfaring og forståelse for både skoven og skovejerens behov. Se meget mere på vores hjemmeside www.hededanmark.dk
Products
02-09-2019
HEDEDANMARK A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, HOFOR

Entreprisen indeholdt følgende arbejder:
15 bassiner krævede forudgående bortpumpning af vand og efterfølgende opgravning af sediment. I alt blev 27.000 tons sediment opgravet. Opgravning blev udført m...
02-09-2019
HEDEDANMARK A/S

Vådområdeprojekt Tempelkrog nord

Vådområdeprojekt der omfatter 75 ha, skal sikre en reduktion af udledningen af kvælstof og fosfor til Isefjord og Kattegat. Dette sker ved at skabe en lavvandet sø omgivet af enge i et område som var drænet og afvandet med en pumpestation til Isefjord. Pr...
02-09-2019
HEDEDANMARK A/S

Vandløbsrestaureringer i Faxe Kommune

Pebringe bæk:
Genåbning af ca. 200 m rørlagt vandløb. Som en del af projektet blev der desuden anlagt flere gydebanker og skjulesten. Jorden fra gravearbejdet blev lagt ud i en lavning på et tilstødende landbrugsareal. På den øverste del af strækningen b...
Videos
Authorizations/certificates/memberships
AuthorizationVerifiedUpdated
Kloakmestervirksomhed Sikkerhedsstyrelsen
Info:
HedeDanmark A/S
Klostermarken 12, 8800 Viborg
Authorization number: KFUL-03999
13-07-2021

Klostermarken 12
8800 Viborg
E-mail: mhu@hededanmark.dk
Phone: 87281000
http://www.hededanmark.dk