MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER A/S

Munck Forsyningsledninger a/s udfører nyanlæg og renovering af alle former for forsyningsledninger - kloak, vand, fjernvarme, gas, el- og fiberledninger. Vi er endvidere specialister inden for følgende felter: NO-DIG systemerne styret boring, rørsprængning, bursting og strømpeforing, samt tryksat kloakering med LPS pumpe-systemet.
Products
Videos
Authorizations/certificates/memberships
AuthorizationVerifiedUpdated
Kloakmestervirksomhed Sikkerhedsstyrelsen
Info:
Munck Forsyningsledninger A/S
Toftegårdsvej 18, 5800 Nyborg
Authorization number: KFUL-03589
10-11-2017
Vand- og afløbsvirksomhed Sikkerhedsstyrelsen
Info:
Munck Forsyningsledninger A/S
Toftegårdsvej 18, 5800 Nyborg
Authorization number: KFUL-03589
10-12-2018
Medlem af Dansk Byggeri Medlem af Dansk Byggeri
Info:
Munck Forsyningsledninger a/s
31-08-2020
Elinstallatørvirksomhed Sikkerhedsstyrelsen
Info:
Munck Forsyningsledninger A/S
Toftegårdsvej 18, 5800 Nyborg
Authorization number: EFUL-14180
13-07-2021

Toftegårdsvej 18
5800 Nyborg
E-mail: mbn@munck.dk
Phone: 63313530
http://www.munck-forsyning.dk