Grønt og gråt ApS

Name: Grønt og gråt ApS
Address: Valhalvej 59
4000 Roskilde
VAT number: 38881299
Tagrenderensning - Rensning af tagrender nedløbsrør og nedløbsbrønde

Tagrenderensning - Rensning af tagrender. Fra jorden uden brug af lift op til 5 sals højde 18 meter. Rensning af nedløbsrør - rensning af nedløbsbrønde

Show

Valhalvej 59
4000 Roskilde
E-mail: Info@groentoggraat.dk
Phone: 30744151
http://www.grøntoggråt.dk