155049 - GENUDBUD af indkøb af strøm til Nettab til Hammel Elforsyning Net A/S Tender

Description

Tender regarding contract for purchase of electricity for grid losses in the power grid of Hammel Elforsyning Net A/S in 2024. The volume of the power loss is roughly expected to be around 1,2 GWh in 2024. The contract period is one year.


Hammel Elforsyning Net A/S ejer og driver elforsyningsnet. Hammel Elforsyning Net er en del af koncernen under Hammel Elforsyning A.m.b.a

Ordregiver inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på levere elektricitet til at dække nettabet i Ordregivers elforsyningsnet for året 2024. Nettabet er residualen mellem strøm leveret ind i nettet og strøm leveret ud til kunderne. Eftersom residualen kan variere, kendes mængden og profil ikke på forhånd, men den samlede mængde forventes at udgøre omkring 1,2 GWh. Den forventede kontraktværdi er 18.000 dkr.


Kontrakten omfatter følgende:

- Levering af elektricitet til dækning af nettabet.


De nærmere krav til leveringen fremgår af kontrakten.

Tender procedure

Tilbudsindhentning

The Contracting Authority / Contact details

SERVIA A.M.B.A.
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Anne-Mette Runge Fris

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Electricity