147168 - Bortskaffelse af spildevandsslam ved termisk behandling Tender

Description

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Bortskaffelse af spildevandsslam ved termisk behandling bestående af

- Transport af vådt spildevandsslam i ordregivers containere fra ordregivers renseanlæg (HCR Syd) til tilbudsgivers termiske behandling (Option)

- Modtagelse og termisk behandling af afvandet spildevandsslam

- Evt. opbevaring

- Slutdisponering af restprodukt

Ordregiver indsamler spildevandsslam fra driftsselskabets renseanlæg i Hillerød Kommune på HCR Syd hvor slammet udrådnes og afvandes til 22-27% TS.

Tilbudsgiver skal modtage, efter behov oplagre og herefter termisk behandle afvandet spildevandsslam fra HCR Syd samt bortskaffe slamasken og andre restprodukter.

Tilbudsgiver kan ligeledes give pris på transport af vådt spildevandsslam, hvilket indgår i udbuddet som en option.


Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

SERVIA A.M.B.A.
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Note stated for this project

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Sludge treatment services
  • Sludge removal services
  • Sludge transport services
  • Sludge disposal services