Entities
Start 02-05-2018 / End 15-05-2018

Trykkeriydelserkrav


Ordregiver vil gerne have generelle kommentarer til de opstillede krav vedr. trykkeriydelser til SDU.
Created by Caroline Olesen, SDU d. 1. maj. 2018

set up af tilbudsliste


Ordregiver vil gerne have kommentarer til set up og vægtning af de i tilbudslisten anførte produktkategorier. 
Created by Caroline Olesen, SDU d. 1. maj. 2018

Opdeling i A og B sortiment


Ordregivere vil gerne modtage generelle kommentarer til de opstillede udvælgelses og tildelingskriterier herunder særligt opdelingen i A og B sortiment. Bemærk i den forbindelse at modellen forudsætter at tilbudsgivere har en officiel tilgængelig prislise på deres hjemmeside.  
Created by Caroline Olesen, SDU d. 1. maj. 2018