Entities
Start 01-02-2019 / End 08-02-2019

Markedshøring på udbud af produktionsprintere til Print & SignTildeling og underkriterium

SDU påtænker at lægge vægt på vedlagte dokument i evalueringen af konkurrenceparametrene i forhold til produktionsprintere.

Giver det anledning til spørgsmål eller kommentarer? Mangler ordregiver noget, der bør vægte positivt i evalueringen?


Created by Caroline Olesen, SDU d. 1. feb. 2019

Egnethedskrav til teknisk og faglig formåen

SDU påtænker at stille egnethedskrav som er relevante i forhold til at finde de tilbudsgivere, der kan løfte opgaven. Vedrørende teknisk og faglig formåen: Tilbudsgiver skal angive minimum 3 referencer fra de seneste 3 år inden for området af produktionsprintere. Med sammenlignelige referencer menes udførte leverancer til private virksomheder, kommuner, regioner, universiteter, offentlige kundeforhold mv.

Giver det anledning til kommentarer?

Er der andre egnethedskrav til teknisk og faglig formåen, som SDU kan stille til tilbudsgiverne?


Created by Caroline Olesen, SDU d. 1. feb. 2019

Egnethedskrav til økonomisk og finansiel kapacitet

SDU påtænker at stille egnethedskrav til økonomisk og finansiel kapacitet. Hvad er normalt i branchen at man stiller af egnethedskrav til produktionsprintere? At virksomhederne har en gyldig erhvervsansvarsforsikring? Har virksomhederne nogle andre forslag og bemærkninger hertil?

Created by Caroline Olesen, SDU d. 1. feb. 2019

Øvrige kommentarer

Er der øvrige kommentarer eller spørgsmål til kravspecifikationen, og den dertil knyttede bilag?

Created by Caroline Olesen, SDU d. 1. feb. 2019