Entities
Start 13-09-2018 / End 24-09-2018

Maskinlæringopsætning

Er det muligt at afgive dækkende tilbud for spor 1 i forhold til opsætningen

Created by Caroline Olesen, SDU d. 13. sep. 2018

Egnethedskriterier

Er minimumskravene passende

Created by Caroline Olesen, SDU d. 13. sep. 2018

Tildelingskriterier

Er disse forståelige og er det i forhold til de kvalitative kriterier en måde at sikre en god kvalitet

Created by Caroline Olesen, SDU d. 13. sep. 2018

Ønsker

Er ønskerne beskrevet således at dette er forståeligt for potentielle tilbudsgivere

Created by Caroline Olesen, SDU d. 13. sep. 2018

Dækkende beskrivelse for afgivelse af fast pris spor 1

Er det en dækkende beskrivelse af opgaven i forhold til at kunne sætte en fast pris på spor 1 i tilbudsskemaetCreated by Caroline Olesen, SDU d. 13. sep. 2018