Entities
Start 13-05-2019 / End 24-05-2019

LåseserviceTildelingskriterier

Er tildelingskriterierne forståelige og gennemsigtige?

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 13. maj. 2019

Egnethedskrav

Kan alle tilbudsgivere leve op til de angivende egnethedskrav?

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 13. maj. 2019

Prisregulering

Følgende prisregulering på tilbudte timepriser  foreslås af SDU:


"Prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Danmarks statistiks prisindeks BYG42 – Byggeomkostningsindeks for boliger (2015=100) efter hovedindeks = Byggeomkostningsindeks for boliger, delindeks = aftalens ydelsesområde, art = arbejdsomkostninger, enhed = ændring i pct. I forhold til samme kvartal året før, kvartal = 2. kvartal i det pågældende år, der ønskes prisreguleret"


Kan dette anvendes? I så fald, hvilket delindeks skal der indsættes? Hvis ikke, hvilket prisindeks anvendes til regulering af timepriser?

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 13. maj. 2019

Leveringstid

Vil følgende leveringstider kunne overholdes?:


- Akut: Levering fra dag til dag

- Normal: Levering 3 arbejdsdage fra bestilling

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 13. maj. 2019