Entities

Idéer

Hvilke andre gode idéer til bæredygtighed kan indtænkes i udbuddet og den daglige drift når kontrakten er indgået?


Alle idéer modtages, og visionen må gerne være stor som lille, som f.eks. oprettelse af kolonihaver til kantinen eller andet.

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019
Martin Haugaard, SIMPLY COOKING A/S d. 9. okt. 2019
Hvis man laver haver tæt på kantinen er det helt klart noget vi vil benytte.
Man kan også se på hvilken type opvaskemiddel type man bruger
må man selv medbringe sine egne kopper til kaffen
Fjern plastik bestik og låg og erstat det af noget kunderne evt kan købe, lavet af nedbrydeligt materiale
Genbrug kaffegrumset
Hav kildesorting indtænkt i affaldshåndteringen fra SDU side, vi vil rigtigt gerne hjælpe-
Jacob Johansen, Xcentrisk Frokostordning IVS d. 10. okt. 2019
Den billigste vej, er for dem der får kontrakten, at lave et overordnet samarbejde med en stor leverandør hvor de har eksperter omkring bæredygtighed og lave et samarbejde med fødevarer myndighederne. Ud over det kan man, som jeg har gjort på en del arbejdspladser, tage kontakt til lokale landbrug og virksomheder omkring et samarbejde, hvor studerende og medarbejder kan komme ud når de har lyst og få meget mere viden om klima, miljø og bærerdygtighed. Man skal huske at Alle disse ændringer starter fra forbrugerne, det er vores holdning der skal ændres. At ændre små ting er OK! men det batter ikke i det lange løb.
Christina Bøg, Compass Group FS Denmark A/S d. 7. nov. 2019
Vi mener ikke, at der i udbudsmaterialet skal indgå specifikke idéer i forhold til bæredygtighed – det må være op til den enkelte leverandør at frembringe disse i selve tilbuddet. I stedet bør udbuddet indeholde krav til, at leverandøren skal komme med konkrete idéer/tiltag, der understøtter bæredygtighed. Alternativt kan man lave en option om, at leverandøren kan byde ind med bæredygtighedstiltag, finansieret af SDU (hvordan vil leverandøren i givet fald bruge tilskudet?)
Louise Fæster, JESPERS TORVEKØKKEN ApS d. 8. nov. 2019
Det er en del af tankegangen omkring cirkulær økonomi og bæredygtighed, som vi gerne vil præsentere et oplæg på i vores tilbud. En løsning hvor der bliver fokus på den samlede strategi, herunder stillingtagen til sundhed og miljø i kantinerne.
Market Dialogue
Documents