Entities

Afhændelse

Hvordan kan affaldssortering tænkes ind?
Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019
Martin Haugaard, SIMPLY COOKING A/S d. 9. okt. 2019
SDU stiller affaldssortering i samarbejde med forpagter til rådighed, der skal tænkes i metal, glas, papir, og organisk affald, der er flere løsningsmodeller, men tænker det er bedst hvis man tænker hele SDU ind der så det er en fælles samlet løsning.
Jacob Johansen, Xcentrisk Frokostordning IVS d. 10. okt. 2019
RIng til en leverandør og få det, der skal til ud. Så skal man bare lærer folk at gøre det. :)
Christina Bøg, Compass Group FS Denmark A/S d. 7. nov. 2019
Stille krav til køkkenerne at der er fuld affaldssortering inden for de gængse affaldstyper. Krav om brug bionedbrydelige materialer. Selve håndteringen forestår SDU
Fint at tænke affaldssortering ind – både i køkkenerne og i spisestederne. I øvrigt kunne det være en idé at inddrage de studerende og ansatte på SDU i et større projekt.
Louise Fæster, JESPERS TORVEKØKKEN ApS d. 8. nov. 2019
SDU og leverandøren skal samarbejde om effektiv affaldssortering i køkkenet og på spisestederne, så madaffald, plastik, papir, glas og andre fraktioner ender i de rigtige affaldscyklusser.
Market Dialogue
Documents