Entities

Cirkulærøkonomi

Hvordan kan man tænke eventuel cirkulærøkonomi, livscyklus eller totaløkonomi ind i et kantineudbud? 

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019
Martin Haugaard, SIMPLY COOKING A/S d. 9. okt. 2019
Jeg ved ikke hvad der tænkes på konkret her med dette spørgsmål.?
Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 11. okt. 2019
Med cirkulærøkonomi menes forbrug og produktion, hvor produkters livscyklus er udvidet, primært takket være et bedre miljøvenligt design, der gør det nemmere at reparere, genbruge og reproducere gamle produkter, en forbedret holdbarhed, bedre affaldshåndtering, og nye forretningsmodeller.

Hvor langt kan man gå i forhold til dette? Og hvordan kan man eventuelt beregne på det?
Christina Bøg, Compass Group FS Denmark A/S d. 7. nov. 2019
Som udgangspunkt er cirkulærøkonomi et vigtigt men også omfattende område. Derfor finder vi det svært at se hvordan det skal tænkes ind i et kantineudbud. Dog kan SDU med fordel spørge ind /stille krav til leverandørernes forsyningskæder, arbejde med bæredygtighed og affaldshåndtering.
Vi vil anbefale, at man i samarbejde finder 2-3 indsatsområder inden for bæredygtighed og arbejder målrettet med disse, frem for at forsøge at favne alle indsatsområder. Vores erfaringer er, at resultaterne ofte udebliver, hvis der arbejdes for bredt på området. Igen er det altafgørende for at begge parter får maksimalt udbytte af samarbejdet, at fokus holdes på kerneproduktet, nemlig at få studerendende og medarbejdere på SDU til at benytte spisestederne og campus.
Overordnet ledelse fra leverandøren skal kunne favne samarbejde med SDU i forhold til forskning og udvikling på området – dedikeret ressource
Louise Fæster, JESPERS TORVEKØKKEN ApS d. 8. nov. 2019
Spørgsmålet om holdning og handling ift. cirkulær økonomi kan med fordel være op til leverandøren at besvare ligesom med ideer til bæredygtighed. Cirkulær økonomi er et vigtigt emne, som skal adresseres og inkluderes i udbuddet. At opnå mål omkring cirkulær økonomi handler også meget om det gode samarbejde med SDU og leverandøren, hvorfor der kan lægges op til muligheder for samarbejde mellem SDU’s uddannelser, forløb og forskningsenheder, så man sammen kan fokusere på bestemte områder og opnå et fælles mål.
Market Dialogue
Documents