Entities

Service

Hvordan kan man tænke brug af service, krus og andet ind i en bæredygtig kontekst?
Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019
Martin Haugaard, SIMPLY COOKING A/S d. 9. okt. 2019
Brug dit eget krus og få reduceres pris, genanvendelige krus , evt benyt fade mm fra genbrugsstationer
Christina Bøg, Compass Group FS Denmark A/S d. 7. nov. 2019
Vi mener ikke, at der i udbudsmaterialet skal indgå specifikke krav i forhold til brug af service mm – det må være op til den enkelte leverandør at frembringe disse i selve tilbuddet. I stedet bør udbuddet indeholde krav til, at leverandøren skal komme med konkrete idéer/tiltag, der understøtter dette. SDU skal være opmærksomme på de omkostninger, de forskellige tiltag indebærer, og kan derfor evt. stille krav til leverandørerne om at komme med beregninger på eksempelvis afskaffelse af al engangsservice på campus.
Louise Fæster, JESPERS TORVEKØKKEN ApS d. 8. nov. 2019
At vælge det rigtige service og engangsemballage, samt korrekt afhændelse af dette er en del af en bæredygtig leverance og det bør være op til leverandøren at kunne præsentere sit valg i udbuddet. Dog vil nogle valg af service og emballage blive afspejlet i priserne, hvorfor et fælles mål for SDU og leverandøren om at løfte bæredygtigheden i samarbejdet er essentielt, så omkostningerne ikke bliver det afgørende. Umiddelbart kan forskellen også ligge i, at hvis der tilbydes rigtigt service vil omkostningen til opvask af dette blive betalt af evt. tilskud og hvis der tilbydes engangsemballage, bliver udgiften ofte pålagt retten og dermed den enkelte gæst.
Market Dialogue
Documents