Entities

Underleverandører

Hvordan ser I mulighederne for inddragelse af underleverandører til udendørs madoplevelser (ex. Food Trucks)?

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019
Martin Haugaard, SIMPLY COOKING A/S d. 9. okt. 2019
Hvis man først spørger for pagter og så man evt efterfølgende inddrager underleverandører, bare de ikke står på området i hverdagen hvor kantinen har åbent.
Christina Bøg, Compass Group FS Denmark A/S d. 7. nov. 2019
Det kan man sagtens, men som udgangspunkt bør man indgå i dialog med leverandøren i forhold til, om der er behov for underleverandører eller om denne kan løse opgaven.
Vi mener, at man gennem dialog opnår det bedste samarbejde og dermed den bedste løsning for begge parter. SDU skal være opmærksom på at såfremt der indgås samarbejde med underleverandører skal disse kunne opfylde samme krav som kantineleverandøren i forhold til arbejdsvilkår, hygiejne og fødevaresikkerhed, bæredygtighed osv.
Louise Fæster, JESPERS TORVEKØKKEN ApS d. 8. nov. 2019
Som variation er ovenstående en god ide eller som aflastning i spidsperioder. Det kunne samtidig give mulighed for at nå ud til en større gruppe gæster, som normalt ikke bruger kantinerne grundet afstand eller vejrforhold. Om det vil være underleverandører eller løsninger som den enkelte leverandør selv råder over, vil vi helt klart anbefale en intern løsning, da der på denne måde sikres samme røde tråd og kvalitetskrav, som leveres på resten af campus.
Market Dialogue
Documents