Entities
Start 08-10-2019 / End 08-11-2019

KantinedriftBetalingsmodel

Hvilken betalingsmodel er bedst egnet til at håndtere kantinedriften på SDU, således både leverandøren og SDU får mest muligt ud af det? 
Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Brugerbetaling

Hvilken betalingsmodel for kunderne er bedst egnet til et universitet, hvor en stor del af kundegruppen er studerende med ikke mange penge?
Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Idéer

Hvilke andre gode idéer til bæredygtighed kan indtænkes i udbuddet og den daglige drift når kontrakten er indgået?


Alle idéer modtages, og visionen må gerne være stor som lille, som f.eks. oprettelse af kolonihaver til kantinen eller andet.

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Sundhed kontra miljø

Hvordan tænkes det sundhedsmæssige og det miljømæssige sammen?
Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Arbejdsklausuler

Er det relevant at stille krav til arbejdsklausuler (mindsteløn og overenskomstmæssige vilkår) til de ansattes personale? 


Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Social klausuler

Kan vi stille krav om studentermedhjælpere, lærlinge eller andet (Sociale klausuler)?


Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Certificeringer

Er der nogle ISO-standarder, mærker eller lignende man kan stille for at kantinedriften bliver så bæredygtig som muligt?

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Afhændelse

Hvordan kan affaldssortering tænkes ind?
Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Madspild

Hvordan minimerer man madspild? 


Kan man f.eks. i forbindelse med møde-/kursusforplejning give overskydende mad med hjem til deltagere?


Kan man indtænke en form for genbrugsordning som f.eks. TooGoodToGo eller Fødevarerbanken? 

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Cirkulærøkonomi

Hvordan kan man tænke eventuel cirkulærøkonomi, livscyklus eller totaløkonomi ind i et kantineudbud? 

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Svanemærket

Vil det være relevant at stille krav om en svanemærket kantine eller lignende?


Hvorfor, hvorfor ikke?

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Service

Hvordan kan man tænke brug af service, krus og andet ind i en bæredygtig kontekst?
Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

FN's verdensmål

Hvilke af FN's 17 Verdensmål kan indarbejdes i en kommende kantineaftale, så det giver mening i den daglige drift og er synligt for de daglige brugere?

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Underleverandører

Hvordan ser I mulighederne for inddragelse af underleverandører til udendørs madoplevelser (ex. Food Trucks)?

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Cafédrift

Hvad er tidens trends indenfor cafédrift?

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Tidens trend

Hvad er tidens trends indenfor kantinedrift?

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Samarbejdsmodel

Hvad indeholder den gode fleksible samarbejdsmodel?

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Kontraktpeirode

Hvad er den optimale kontraktperiode i forhold til SDU’s ønske om at kommende leverandør investerer i udsalgs-og spiseområder?

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Referencer

Hvilke krav skal vi stille til referencelisten, som kan sikre, at vi indgår kontrakt med virksomheder, der reelt er i stand til at løse opgaven?

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019

Økonomiske nøgletal

Hvilke økonomiske krav kunne det være relevant at stille til tilbudsgiverne, således at virksomheder med for usikker økonomi frasorteres, uden at vi samtidig forhindrer små virksomheder i at give tilbud?

Created by Jesper Lundorff Hoffmann, SDU d. 8. okt. 2019
Market Dialogue
Documents