Entities
Start 17-07-2019 / End 23-08-2019

Markedshøring på udbud af e-læringssystemLicensmodel med tilhørende tilbudsskema

SDU har udarbejdet vedhæftede forslag til Licensmodel. Der ønskes input til om modellen er overensstemmende med hvad branchen kan tilbyde.

SDU gør dertil opmærksom på at der de kommende år forventes flere deltidsstuderende (enkeltfag og kortere kurser) herunder indtægtsdækket virksomhed. Desuden forventer SDU at studerende i højere grad vil tage enkelte fag på andre universtieter hvilket vil påvirke antal STÅ.

Created by Caroline Olesen, SDU d. 16. aug. 2019

Forslag til licensmodel og tilhørende tilbudsskema

SDU har udarbejdet vedhæftede forslag til Licensmodel. Der ønskes input til om modellen er overensstemmende med hvad branchen kan tilbyde. 


SDU gør dertil opmærksom på at der de kommende år forventes flere deltidsstuderende (enkeltfag og kortere kurser) herunder indtægtsdækket virksomhed. Desuden forventer SDU at studerende i højere grad vil tage enkelte fag på andre universtieter hvilket vil påvirke antal STÅ. 

Created by Caroline Olesen, SDU d. 16. aug. 2019

Confidential feedback - possible?

Hi,


We have some feedback and suggestions on some documentation that we feel are our competitive advantage and confidential in nature. I note there is the option to post anonymously, but is it possible to share recommendations / feedback confidentially directly with SDU? 


Thank you.

Created by Anonymous d. 15. aug. 2019

Unable to post Replies

Good morning. We have been unable to post replies on several of the documents/sections in particular the Databehandleraftale and Kravspecifikation del 1 testskema. We post the comment but it does not add or load onto the page.


Please advise.


Regards

Created by Anonymous d. 15. aug. 2019

Language requirement for submission

Hello 


Our question is in relation to the language requirement for submission of the documentation.


We assume that most all of the global vendors would prefer to submit their documentation in English. 


We would like to confirm that we are allowed to submit our documentation in English as this will have a material impact on our choice of whether we are able to submit a bid or not


Thank-you for the opportunity to be part of your process.Created by Anonymous d. 24. jul. 2019

Kravspecifikation del 2 krav og ønsker specielle for cloud

SDU vil gerne have at leverandøren forholder sig generelt til kravspecifikationen, og giver input til evt. urealistiske krav.


SDU vil gerne have input til om der er nogle tekniske krav som SDU skal opfylde for at SDU kan gøre brug af servicen?


SDU vil gerne have input til hvilke muligheder der i jeres system er for at fravælge opgraderinger/patches m.m.


SDU vil gerne have input til hvor længe (min/max) log data kan gemmes? Vi ønsker at leverandørerne svarer på hvad mulighederne er.


Er der kommentarer, eller spørgsmål til kravspecifikationen, og den dertil knyttede bilag?

Created by Caroline Olesen, SDU d. 15. jul. 2019

Kravspecifikationen del 2 tekniske krav og ønsker

SDU vil gerne have at leverandøren forholder sig generelt til kravspecifikationen, og giver input til evt. urealistiske krav.


SDU vil gerne have input til om der er nogle tekniske krav som SDU skal opfylde for at SDU kan gøre brug af servicen?


SDU vil gerne have input til hvilke muligheder der i jeres system er for at fravælge opgraderinger/patches m.m.


SDU vil gerne have input til hvor længe (min/max) log data kan gemmes? Vi ønsker at leverandørerne svarer på hvad mulighederne er.


Er der kommentarer, eller spørgsmål til kravspecifikationen, og den dertil knyttede bilag?

Created by Caroline Olesen, SDU d. 15. jul. 2019

Kravspecifikationen del 1 funktionalitet og brugerflade

SDU vil gerne have at leverandøren forholder sig generelt til kravspecifikationen, og giver input til evt. urealistiske krav.


SDU vil gerne have input til om der er nogle tekniske krav som SDU skal opfylde for at SDU kan gøre brug af servicen?


Er der kommentarer, eller spørgsmål til kravspecifikationen, og den dertil knyttede bilag?

Created by Caroline Olesen, SDU d. 15. jul. 2019

Kravspecifikation del 1 testskema

SDU vil gerne have at leverandøren forholder sig generelt til kravspecifikationen, og giver input til evt. urealistiske krav.


SDU vil gerne have input til om der er nogle tekniske krav som SDU skal opfylde for at SDU kan gøre brug af servicen?

Er der kommentarer, eller spørgsmål til kravspecifikationen, og den dertil knyttede bilag?

Created by Caroline Olesen, SDU d. 15. jul. 2019

SLA – Service Level Agreement

Er der kommentarer, eller spørgsmål til SLA - Service Level Agreement, og den dertil knyttede bilag?

Created by Caroline Olesen, SDU d. 15. jul. 2019

Hostingaftale

SDUi vil gerne have at leverandøren forholder sig generelt til den foreslåede hostingaftale, og giver input til evt. uhensigtsmæssigheder.


Særligt vil SDU gerne have input til følgende:

Pkt. 32: Er de foreslåede beløb realistiske?

Pkt. 14: Beskriver betingelserne for regulering af serviceafgift. SDU vil gerne have input til den foreslåede reguleringsmodel.

SDU vil gerne have input til den foreslåede bod for overskridelse af overtagelsesdagen.

SDU vil gerne have input til den foreslåede bod for overskridelse af servicemål

Created by Caroline Olesen, SDU d. 15. jul. 2019

Tidsplan

SDU påtænker at publicere udbuddet i september måned. 


Er tidsplanen realistisk? 

Created by Caroline Olesen, SDU d. 15. jul. 2019

Organisering i forbindelse med tilslutningen

Giver det anledning til kommentarer?

Created by Caroline Olesen, SDU d. 15. jul. 2019

Databehandleraftale

Er der kommentarer, eller spørgsmål til databehandleraftalen, og den dertil knyttede bilag?

Created by Caroline Olesen, SDU d. 15. jul. 2019

Tilbudsskemaet til LMS

Er der kommentarer, eller spørgsmål til tilbudsskemaet, og den dertil knyttede bilag?

Created by Caroline Olesen, SDU d. 15. jul. 2019

Egnethedskrav til teknisk og faglig formåen

SDU påtænker at stille egnethedskrav som er relevante i forhold til at finde de tilbudsgivere, der kan løfte opgaven.


Vedrørende teknisk og faglig formåen:

• Tilbudsgiver skal angive minimum 10 sammenlignede referencer fra de seneste 3 år inden for området af e-læringssystemet, leveret til universiteter eller andre videregående uddannelsesinstitutioner.


Giver det anledning til kommentarer?


Er der andre egnethedskrav til teknisk og faglig formåen, som SDU kan stille til tilbudsgiverne der er relevante?


Created by Caroline Olesen, SDU d. 15. jul. 2019

Udvælgelse

Såfremt antallet af ansøgere, der lever op til egnethedskravene, overstiger det antal, som Ordregiver ønsker at prækvalificere, gennemføres der en udvælgelse blandt de egnede ansøgere, således at alene det rette antal ansøgere bliver prækvalificeret.


Udvælgelsen vil ske på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:


- Referenceliste med beskrivelse af de 10 vigtigste leverancer leveret inden for de seneste 3 år. Ved de vigtigste leverancer menes de leverancer, der er mest sammenlignelige med den for indeværende udbudte opgave. Det vurderes i den forbindelse særligt positivt hvis der deriblandt er referencer hvor Leverandøren har foretaget

o Udvikling af platformen i samarbejde med kunden

o Integrationer med kundens IT-landskab og med 3. parts-systemer

o Migration af data fra Blackboard.

- Positive slutbrugertilfredshedsmåling: Det vurderes i den forbindelse positivt hvis en brugertilfredsmåling viser stor tilfredshed blandt såvel studerende som undervisere.

- 5 Kundeudtalelser hvor positive meldinger vedr. følgende vægtes særligt positivt:

o Platformens fleksibilitet med hensyn til integrationer med andre systemer og udveksling af data med andre systemer

o Samarbejde angående udvikling af platformen

o Supportorganisation af e-læringssystemet

o Opfyldelse af servicemål


Ordregiver forbeholder sig ret til at tage kontakt til de anførte referencer og udtalelser, hvis dette skønnes nødvendigt.


Til vurdering af ovenstående skal ansøger udfylde Bilag X Udvælgelse i forbindelse med prækvalifikation.


På basis heraf udvælges 3 ansøgere til at afgive tilbud.


Giver det anledning til kommentarer?


Created by Caroline Olesen, SDU d. 15. jul. 2019

Egnethedskrav til økonomisk og finansiel kapacitet

SDU påtænker at stille egnethedskrav til økonomisk og finansiel kapacitet. Vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet:


• Tilbudsgiver skal som minimum have en samlet omsætning på 30 mio. DKK ekskl. moms. i de seneste tre afsluttede regnskabsår.


• Ansøger skal have en positiv solvensgrad for seneste regnskabsår.


• Ansøger skal have en positiv likviditetsgrad for seneste regnskabsår.


Giver det anledning til kommentarer? Kan alle tilbudsgivere leve op til de angivne egnethedskrav?


Created by Caroline Olesen, SDU d. 15. jul. 2019

Tildeling

SDU påtænker at lægge vægt på vedlagte dokument i evalueringen af konkurrenceparametrene i forhold til Learning Management System (LMS).


Giver det anledning til spørgsmål, eller kommentarer?


Created by Caroline Olesen, SDU d. 15. jul. 2019