Entities
Start 09-03-2020 / End 08-04-2020

Udbud af trykte bøger til hele SDUBilag 3 - Tilbudsliste bøger

Ordregivers ”pris” hos en Tilbudsgiver defineres som:


Tilbudsgivers kostpris pr. bog hos et forlag (medregnet eventuelle mængderabatter, bonusordninger o.l. fra forlaget og medregnet eventuel fragt) samt en fast tilbudsgiveravance angivet i DKK. ekskl. moms.


Spørgsmål til tilbudsgivers kostpris: Er formulering af tilbudsgivers kostpris tydeligt nok forklaret, således potentielle tilbudsgivere er klar over, hvordan kostprisen skal beregnes?

Created by Marianne Eichertz Hansen, SDU d. 9. mar. 2020

Krav og ønsker til FN's Verdensmål i kravspecifikation

Syddansk Universitet (SDU) har fokus på så lille en miljøbelastning som overhovedet muligt i alle universitetets aktiviteter, herunder også ved indkøb af varer.


I bilag 1 - Kravspecifikation er der listet en række mindstekrav og ønsker til opfyldelse af verdensmålene. 

Mindstekrav: punkterne 1.16 - 1.18.

Ønsker: punkterne 2.12 - 2.13.


SDU ønsker svar på følgende spørgsmål:

Hvor langt er bogbranchen fsv. angår bidrag til opfyldelse af verdensmål generelt? Eksempelvis tryk på FSC-certificeret og TCF-certificeret papir, levering af trykte udgivelser fra certificerede trykkerier eller lignende?


Hvor langt er bogbranchen fsv. angår miljøcertificeringer?


Hvilke tiltag har bogbranchen taget for at bidrage til verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.


Created by Marianne Eichertz Hansen, SDU d. 9. mar. 2020
Market Dialogue
Areas
Documents