Entities

SamAqua

Name
See more info
Vendor meetings
Publication
Contact
E-commerce
Participants/allocation
Product
Consortium match
Follow tenders
Affaldsposer til madspande 01-04-2019
Afhentning og behandling af farligt affald (Provas) 01-07-2021
Analog målere/Koldtvandsmålere 01-07-2021
Analysekit til spildevand 01-11-2021
Arbejdsbeklædning og værnemidler 14-05-2020
Behandling af affald 01-02-2019
Biler og varebiler Reperationer, Reservedele og dæk 01-03-2021
Brøndgods 01-09-2019
Certificering 25-09-2021
Containere 01-02-2020
EL-Tavler, El-komponenter og Diverse El-artikler til SRO og Sikkerhedssystemer 01-09-2019
Elektrikerydelser 01-05-2020
Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde, drift og anlægsprojekter (VCS) 01-02-2021
Entreprenørydelser for Provas 01-01-2020
Entreprenørydelser for vandledningsarbejde og spildevandstrykledninger (VCS) 01-02-2021
Entreprenørydelser på vandledningsarbejder - Retningsstyret underboring/cracking (VA) 01-02-2021
Entreprenørydelser Vand (VA) 31-01-2021
Fjernaflæste målere 01-10-2020
Forbrugsafregning (Forretningsudvikling/Invest) 01-06-2019
Forsikring 01-01-2021
Genanvendelse/nyttiggørelse af biogødning 01-07-2019
Gummihjulslæssere x 2 til Odense Renovation 01-06-2019
Intern transport af tynd slam 31-01-2020
Landinspektørydelser 31-12-2019
Ledningsmateriale Distribution af vand 31-10-2021
Lovpligtig eftersyn (Brandmateriel eftersyn, kranudstyr, stiger, lifte og faldudstyr) 01-05-2020
Maler ydelser 01-04-2021
Markeds-El 31-12-2019
Modtagelse af forbrændingsegnet affald og biogaffald 28-06-2019
Modtagelse af sand fra sandfang og slamsuger (VCS) 01-12-2021
Måtteservice 01-12-2020
Omlastning af forbrændingsegnet affald (Provas) 01-07-2019
On-line målere til procesanlæg 01-09-2019
Periodisk test og eftersyn af fejlstrømafbrydere (HPFI relæer) 01-06-2021
Planteservice 14-01-2021
Portservice 01-12-2020
Poser, bio- og skraldesække - NY 01-12-2020
Rengøringsservice + vinduespolering 01-09-2022
Renovationskørsel for Nyborg Forsyning og Service (NFS) 01-06-2020
Renovationskørsel for Vand og Affald 31-12-2020
Revisionsydelser 31-12-2019
Ruteplan IT- værktøj med fyldemelder 01-07-2019
Serviceaftale/Eftersyn af renseanlæg 31-12-2020
Servicearbejder, el-arbejde industriel automatik - Renseanlæg vandværker vest (Provas) 01-02-2020
Servicearbejder, el-arbejde industriel automatik - Renseanlæg vandværker øst (Provas) 01-02-2020
SKI 02.06 - Standard Software Miniudbud 01-01-2019
SKI 02.08 - Del 1 Telefonabonnement (2021) 01-07-2021
SKI 02.08 - Del 2 Mobiltelefoner og udstyr (2021) 01-07-2021
SKI 02.17 - IT Konsulenter / SKI 02.15 - IT Rådgivning 01-08-2018
SKI 03.13 - Møbler 15-05-2021
SKI 09.01 - Fødevarer og engangsartikler 01-07-2020
SKI 16.08 - Flyrejser 01-02-2019
SKI 50.03 - Servere og Storage 01-04-2019
SKI 50.07 - Kommunikationsprodukter og -løsninger 15-04-2019
SKI 50.10 - Kopi og print (kopimaskiner og printere) 01-04-2019
SKI 50.20 - Forbrugsartikler 07-07-2020
SKI 50.25 - Storkøkkenudstyr 01-02-2019
SKI 50.43 - Tablets (2021) 13-05-2021
SKI 50.55 - Kontorartikler 01-11-2021
SKI 50.61 - Byggevarer Delaftale 03: Region Syddanmark 01-05-2019
SKI 50.62 - Værktøj, befæstigelse, VVS og lyskilder 01-03-2019
SKI 50.70 - AV-Udstyr 31-12-2021
SKI 50.85 - Delaftale 1 Tankkort til tankstationer (Brændstof, Benzin og Diesel) 01-04-2020
SKI 50.85 - Delaftale 2 Levering af brændstof og fyringsolie 01-04-2020
Skærmbriller og briller med helbredstillæg 30-09-2019
Slidelagsreetablering af belægningsarbejde (VA) 01-01-2021
Smedeydelser til procesanlæg 01-10-2019
Teknisk Rådgivning 3. qtr. 201801-01-2019
Transport af affald (2023) 30-09-2023
Transport af alm. kompost til borgere i ODK (Odense Renovation) 31-12-2020
Transport af sand, ristegods og biomasse 28-02-2023
Truck Odense Renovation 01-12-2020
TV-inspektion og spuling 01-09-2019
Tømning af bundfældnings- og samletanke 31-12-2022
Tømning af olie- og benzinudskiller 01-09-2019
Tømrer- og bygningssnedkerforretninger 01-09-2020
Vaskeriservice 30-11-2020
Ventiler, aktuatorer og gear til procesanlæg 01-05-2020
Vogmandsydelser 01-12-2020
VVS- og blikkenslagerforretninger 01-03-2021

SamAqua at Comdia

Supplier

Tender

Market dialog

Innovation

Leverandørliste: 473
Udbudsplan: 80
Aktuelle udbud: 6
Høringer: 2