Entities

SamAqua

Keyword:
Search
Chose department:

Name
Publication
Contact
E-commerce
Participant Info
Consortium match
Follow tenders
4 genbrugsfraktioner for Odense Renovation
01-09-2019
Affaldsposer til madspande
21-05-2019
Afhentning og behandling af farligt affald (Provas)
01-07-2021
Analog målere/Koldtvandsmålere
01-07-2021
Analysekit til spildevand
01-11-2021
Arbejdsbeklædning og værnemidler
14-05-2020
Behandling af affald
01-02-2019
Biler og varebiler Reperationer, Reservedele og dæk
01-03-2021
Brøndgods
01-09-2019
Certificering
25-09-2021
Containere
01-02-2020
EL-Tavler, El-komponenter og Diverse El-artikler til SRO og Sikkerhedssystemer
01-09-2019
Elektrikerydelser
01-05-2020
Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde, drift og anlægsprojekter (VCS)
01-02-2021
Entreprenørydelser for Provas
01-01-2020
Entreprenørydelser for vandledningsarbejde og spildevandstrykledninger (VCS)
01-02-2021
Entreprenørydelser på vandledningsarbejder - Retningsstyret underboring/cracking (VA)
01-02-2021
Entreprenørydelser Vand (VA)
31-01-2021
Fjernaflæste målere
01-10-2020
Forsikring
01-01-2021
Genanvendelse/nyttiggørelse af biogødning
01-07-2019
Gummihjulslæssere x 2 til Odense Renovation
01-06-2019
Intern transport af tynd slam
31-01-2020
Landinspektørydelser
31-12-2019
Ledningsmateriale Distribution af vand
31-10-2021
Lovpligtig eftersyn (Brandmateriel eftersyn, kranudstyr, stiger, lifte og faldudstyr)
01-05-2020
Maler ydelser
01-04-2021
Markeds-El
31-12-2019
Modtagelse af forbrændingsegnet affald og biogaffald
28-06-2019
Modtagelse af sand fra sandfang og slamsuger (VCS)
01-12-2021
Modtagelse og udspredning af kompost på landbrugsjord for Odense Renovation
01-01-2020
Måtteservice
01-12-2020
Omlastning af forbrændingsegnet affald (Provas)
01-07-2019
On-line målere til procesanlæg
01-09-2019
Periodisk test og eftersyn af fejlstrømafbrydere (HPFI relæer)
01-06-2021
Planteservice
14-01-2021
Portservice
01-12-2020
Poser, bio- og skraldesække - NY
01-12-2020
Rengøringsservice + vinduespolering
01-09-2022
Renovationskørsel for Nyborg Forsyning og Service (NFS)
01-06-2020
Renovationskørsel for Vand og Affald
31-12-2020
Revisionsydelser
31-12-2019
Ruteplan IT- værktøj med fyldemelder
01-07-2019
Serviceaftale/Eftersyn af renseanlæg
31-12-2020
Servicearbejder, el-arbejde industriel automatik - Renseanlæg vandværker vest (Provas)
01-02-2020
Servicearbejder, el-arbejde industriel automatik - Renseanlæg vandværker øst (Provas)
01-02-2020
SKI 02.06 - Standard Software Miniudbud
01-01-2019
SKI 02.08 - Del 1 Telefonabonnement (2021)
01-07-2021
SKI 02.08 - Del 2 Mobiltelefoner og udstyr (2021)
01-07-2021
SKI 02.17 - IT Konsulenter / SKI 02.15 - IT Rådgivning
01-08-2018
SKI 03.13 - Møbler
15-05-2021
SKI 09.01 - Fødevarer og engangsartikler
01-07-2020
SKI 16.08 - Flyrejser
01-02-2019
SKI 50.03 - Servere og Storage
01-04-2019
SKI 50.07 - Kommunikationsprodukter og -løsninger
15-04-2019
SKI 50.10 - Kopi og print (kopimaskiner og printere)
01-04-2019
SKI 50.20 - Forbrugsartikler
07-07-2020
SKI 50.25 - Storkøkkenudstyr
01-02-2019
SKI 50.43 - Tablets (2021)
13-05-2021
SKI 50.55 - Kontorartikler
01-11-2021
SKI 50.61 - Byggevarer Delaftale 03: Region Syddanmark
01-05-2019
SKI 50.62 - Værktøj, befæstigelse, VVS og lyskilder
01-03-2019
SKI 50.70 - AV-Udstyr
31-12-2021
SKI 50.85 - Delaftale 1 Tankkort til tankstationer (Brændstof, Benzin og Diesel)
01-04-2020
SKI 50.85 - Delaftale 2 Levering af brændstof og fyringsolie
01-04-2020
Skærmbriller og briller med helbredstillæg
30-09-2019
Slidelagsreetablering af belægningsarbejde (VA)
01-01-2021
Smedeydelser til procesanlæg (Provas)
01-05-2020
Teknisk Rådgivning
01-08-2018 01-07-2019
Transport af affald (2023)
30-09-2023
Transport af alm. kompost til borgere i ODK (Odense Renovation)
31-12-2020
Transport af sand, ristegods og biomasse
28-02-2023
Truck Odense Renovation
01-12-2020
TV-inspektion og spuling
01-09-2019
Tømning af bundfældnings- og samletanke
31-12-2022
Tømning af olie- og benzinudskiller
01-09-2019
Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
01-09-2020
Vaskeriservice
30-11-2020
Ventiler, aktuatorer og gear til procesanlæg
01-05-2020
Vogmandsydelser
01-12-2020
VVS- og blikkenslagerforretninger
01-03-2021

SamAqua at Comdia

Supplier

Tender

Market dialog

Innovation

Leverandørliste: 483
Udbudsplan: 81
Aktuelle udbud: 5
Høringer: 2