Procurement plans

Keyword:
Select goods / services:
Chose department:
Id Name
Publication
Contact
E-commerce
Participant Info
Consortium match
Follow tenders
5329
Afhentning og behandling af affaldsfraktioner, forskelige fraktioner (KF)
01-10-2021 SamAqua Indkøb
indkoeb@samaqua.dk
6313 2324
3683
Afhentning og behandling af fraktion, farligt affald (Provas)
01-07-2021 Anton Wilkens
anw@samaqua.dk
3392
Analog målere/koldtvandsmålere og suppleringskøb af fjernaflæste målere til bestående anlæg.
01-07-2021 Dorthe Dolleris Petersen
ddp@samaqua.dk
29692321
3529
Analysekit til spildevand
01-11-2021 Dorthe Dolleris Petersen
ddp@samaqua.dk
29692321
3390
Arbejdsbeklædning og sko
01-12-2020 Mathias Asferg Petterson
mas@samaqua.dk
2826
Brøndgods
01-04-2020 Nicolaj Rosander
nir@samaqua.dk
3527
Certificering
25-09-2021 Nicolaj Rosander
nir@samaqua.dk
3383
Containere
01-05-2020 Anton Wilkens
anw@samaqua.dk
2813
EL-Tavler, El-komponenter og Diverse El-artikler til SRO og Sikkerhedssystemer
01-03-2020 Anton Wilkens
anw@samaqua.dk
5550
Elektrikerydelser (FRSE)
01-05-2020 Tine Hauggaard Nyrop
tka@samaqua.dk
3408
Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde, drift og anlægsprojekter (VCS)
01-02-2021 Nicolaj Rosander
nir@samaqua.dk
3682
Entreprenørydelser for vandledningsarbejde og spildevandstrykledninger (VCS)
01-02-2021 Nicolaj Rosander
nir@samaqua.dk
3410
Entreprenørydelser på Ledningsbrud samt opgravning og reetablering (VA)
31-01-2021 Tine Hauggaard Nyrop
tka@samaqua.dk
3674
Entreprenørydelser på vandledningsarbejder - Retningsstyret underboring/cracking (VA)
01-02-2021 Tine Hauggaard Nyrop
tka@samaqua.dk
3396
Fjernaflæste målere Investering (VCS)
01-03-2021 Anne Godske Pedersen
agp@samaqua.dk
+45 63 13 23 21
5054
Forbrugsafregning - transition
01-02-2021 Anne Godske Pedersen
agp@samaqua.dk
+45 63 13 23 21
3211
Forsikring
01-01-2021 Nicolaj Rosander
nir@samaqua.dk
4014
Gaskedel 9 MW Langelandsvej 20 (NFS)
01-02-2020 Nicolaj Rosander
nir@samaqua.dk
3387
Hushåndværkere (VCS)
01-05-2020 Dorthe Dolleris Petersen
ddp@samaqua.dk
29692321
7596
Indretning/Inventar til biler
01-07-2020 SamAqua Indkøb
indkoeb@samaqua.dk
6313 2324
3530
Ledningsmateriale Distribution af vand
31-10-2021 Dorthe Dolleris Petersen
ddp@samaqua.dk
29692321
3678
Manuelt asfaltarbejde (Ærø)
01-07-2021 Dorthe Dolleris Petersen
ddp@samaqua.dk
29692321
3671
Modtagelse af sand fra sandfang og slamsuger (VCS)
01-12-2021 Nicolaj Rosander
nir@samaqua.dk
3398
Måtteservice, tøjvask, tøjleje og linned
01-12-2020 Mathias Asferg Petterson
mas@samaqua.dk
7565
Oprensning af regnvandsbassiner
01-07-2020 Anton Wilkens
anw@samaqua.dk
3409
Planteservice
14-01-2021 Nicolaj Rosander
nir@samaqua.dk
3399
Poser, bio- og skraldesække
01-12-2020 Anton Wilkens
anw@samaqua.dk
3533
Rengøringsservice + vinduespolering
01-09-2022 Nicolaj Rosander
nir@samaqua.dk
3391
Renovationskørsel for Nyborg Forsyning og Service (NFS)
01-06-2020 Malene Loff Skræ
mls@samaqua.dk
7566
Renovering af pumpestationer 2020 (VCS)
01-06-2020 Mathias Asferg Petterson
mas@samaqua.dk
3389
Serviceaftale/Eftersyn Lovpligtig eftersyn af udstyr
01-06-2021 Nicolaj Rosander
nir@samaqua.dk
3675
Servicearbejder, el-arbejde industriel automatik - Renseanlæg vandværker vest/øst (Provas)
01-02-2020 Dorthe Dolleris Petersen
ddp@samaqua.dk
29692321
7091
Servicearbejder, el-arbejde mv. (KF)
01-09-2020 Dorthe Dolleris Petersen
ddp@samaqua.dk
29692321
3679
SKI 02.08 - Del 1 Telefonabonnement (2021)
01-07-2021 Louise Kruun Frydenlund
lni@samaqua.dk
63132499
3680
SKI 02.08 - Del 2 Mobiltelefoner og udstyr (2021)
01-07-2021 Louise Kruun Frydenlund
lni@samaqua.dk
63132499
3524
SKI 03.13 - Møbler
15-05-2021 Louise Kruun Frydenlund
lni@samaqua.dk
63132499
3401
SKI 09.01 - Fødevarer og engangsartikler
01-07-2020 Anton Wilkens
anw@samaqua.dk
3393
SKI 50.20 - Forbrugsartikler
07-07-2020 Louise Kruun Frydenlund
lni@samaqua.dk
63132499
3672
SKI 50.43 - Tablets (2021)
13-05-2021 Louise Kruun Frydenlund
lni@samaqua.dk
63132499
3531
SKI 50.55 - Kontorartikler
01-11-2021 Louise Kruun Frydenlund
lni@samaqua.dk
63132499
2807
SKI 50.62 - Værktøj, befæstigelse, VVS og lyskilder
01-03-2019 Anton Wilkens
anw@samaqua.dk
3988
SKI 50.70 - AV-Udstyr
31-12-2021 Mathias Asferg Petterson
mas@samaqua.dk
3520
SKI 50.85 - Delaftale 1 Tankkort til tankstationer (Brændstof, Benzin og Diesel)
01-06-2020 Michael Månsson Henriksen
mmh@samaqua.dk
3519
SKI 50.85 - Delaftale 2 Levering af brændstof og fyringsolie
01-06-2020 Michael Månsson Henriksen
mmh@samaqua.dk
3673
Slidelagsreetablering af belægningsarbejde (VA)
01-01-2021 Dorthe Dolleris Petersen
ddp@samaqua.dk
29692321
4462
Smedeydelser til procesanlæg (VCS)
01-05-2020 Dorthe Dolleris Petersen
ddp@samaqua.dk
29692321
3536
Transport af affald (2023)
30-09-2023 Nicolaj Rosander
nir@samaqua.dk
3535
Transport af sand, ristegods og biomasse
28-02-2023 Nicolaj Rosander
nir@samaqua.dk
3534
Tømning af bundfældnings- og samletanke
31-12-2022 Nicolaj Rosander
nir@samaqua.dk
4212
Udviklingskontrakt: Nyttiggørelses af biogødning
01-06-2020 Mathias Asferg Petterson
mas@samaqua.dk
3374
Vandkvalitets- og øvrige målere til proces
01-05-2020 Anne Godske Pedersen
agp@samaqua.dk
+45 63 13 23 21
3388
Ventiler, aktuatorer og gear til procesanlæg
01-10-2020 Anton Wilkens
anw@samaqua.dk