Udbud af overløbsfilter på Søndersø Renseanlæg til håndtering af ubehandlet regnvand Tender

The deadline for participation in the tender has been exceeded.

Description

Udbud af overløbsfilter på Søndersø renseanlæg til håndtering af ubehandlet regnvand. Overløbsfilteret skal etableres i området ved sparebassinet. Under regn og ved maksimal belastning til anlægget skal filtret kunne behandle vand fra bassinet opstrøms renseanlægget for herved at undgå eller minimere overløb fra dette bassin.


Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

SamAqua
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Helle Skjødt Jørgensen

Deadlines / timeline

14-09-2022 - 23:59
Date of publication
12-10-2022 - 09:00
Deadline for questions (Quotation phase)
31-10-2022 - 09:00
Tender phase (Deadline)
08-12-2022 - 10:03
<<< Today

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Machinery for the treatment of sewage
  • Sewage screens