Udbud på miljøanalyser af drikkevand, grundvand, spildevand, slam og perkolat Tender

Description

Aftalen omfatter lovpligtig prøvetagning og analyse af prøver udtaget på drikkevand og grundvand (delaftale 1), spildevand (delaftale 2) samt prøver af slam og perkolat (delaftale 3).  Derudover vil der være ekstra, haste- samt akutprøver. 

Leverandøren skal stå for prøveudtagning eller opsamling, fragt og analyse af prøverne. Derudover skal der foretages kvalitetssikring af resultaterne inden der indrapporteres til myndigheder og selskaberne.


Lots

Subcontract Description
Delaftale 1: Drikkevand og grundvand Aftalen vedrører prøvetagning/opsamling af prøver og analyse af prøver af drikkevand og grundvand. Prøverne tages på vandværker, udvalgte lokationer, boringsenheder og ledningsnet. Prøverne skal transporteres til analyselaboratoriet for analysering, resultatbehandling samt indrapportering til myndigheder og ordregiver.

Ud over lovpligtige prøver vil der være ekstra prøver og et mindre antal hasteprøver, der kan forekomme hasteanalyser uden for normal arbejdstid, samt weekend og helligdage. 

Det skønnede antal planlagte analyser pr. år er: 2.300
Delaftale 2: Spildevand Prøvetagning af spildevand,  kan både udføres af tilbudsgiver og ordregiver.  Alle prøver transporteres til analyselaboratoriet for analysering, resultatbehandling og indrapportering til myndigheder og ordregiver. Der vil i nogle tilfælde være en given mængde af de udtagne prøver, som skal leveres til ordregivers laboratorie.

Det skønnede antal planlagte analyser pr. år er: 2.600
Delaftale 3: Slam og Perkolat Aftalen vedrører prøvetagning/opsamling af prøver og analyse af prøver af slam og perkolat Prøverne skal transporteres til analyselaboratoriet for analysering, resultatbehandling samt indrapportering til myndigheder og ordregiver.

Det skønnede antal planlagte analyser pr. år er: 750
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

SamAqua
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Hannah Sølund Holm

Deadlines / timeline

14-09-2022 - 23:59
Date of publication
03-10-2022 - 08:00
Deadline for questions (Quotation phase)
17-10-2022 - 08:00
Tender phase (Deadline)
28-11-2022 - 05:56
<<< Today

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Laboratory services