System til indkøb af pumper

Open/public
Start date: 16-02-2018 - 00:00
End date: 12-03-2018 - 23:59

SamAqua er i gang med at udarbejde et system til indkøb af pumper i eksisterende pumpestatoner og ønsker nu leverandørers input til opbygningen.

Systemet er opbygget i excel og bygger på informationer fra selskaberne sammenholdt med en række data.

Det er hensigten, at det skal være mulighed for selskaberne at udvælge produkter og tilbehør via en række tilvalg og derudfra lægge vægt på omkostningerne til både indkøb, drift og vedligehold. 

16. Februar 2018 -
Questions
Input til pumpemodel
Opbygning og data

Leverandører er velkomne til at komme med ideer og input til alle dele af excel-modellen og vejledningen i word-dokumentet.

Ethvert forslag til forbedring og forsimpling vil blive taget med i det videre arbejde.